Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Khu dịch vụ thương mại tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Khu dịch vụ thương mại tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.
Ngày 23/2/2021, Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng Khu dịch vụ thương mại tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý.

Khu dịch vụ thương mại tại xã Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý do UBND thành phố làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích nghiêm cứu lập quy hoạch 14 nghìn m2. Đây là khu dịch vụ thương mại phục vụ nhu cầu mua bán của người dân, kết hợp văn phòng cho thuê, khách sạn, dịch vụ... được quy hoạch hiện đại, đặc biệt kết cấu thoáng mát, thuận tiện trong giao thông theo đúng quy định tiêu chuẩn của đô thị văn minh.

Tại hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch đã thống nhất với nội dung điều chỉnh quy hoạch Khu dịch vụ thương mại trên địa bàn xã Liêm Tuyền, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn rà soát kỹ ranh giới, hiện trạng của các khu đất. Khi triển khai dự án phải thống nhất, đồng bộ, khớp nối hạ tầng dự án, đặc biệt chú trọng đến công tác đền bù GPMB cho các hộ dân …

Các ý kiến tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư được đại diện đơn vị tư vấn và đơn vị chủ đầu tư tiếp thu và nghiên cứu bổ sung điều chỉnh dự án cho phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Phủ Lý và địa bàn xã Liêm Tuyền./. ​

Sau đây à một số hình ảnh:

khong xoa.00_02_49_13.Still207.bmp

khong xoa.00_04_00_06.Still209.bmp

khong xoa.00_04_13_11.Still210.bmp

khong xoa.00_06_40_18.Still215.bmp
khong xoa.00_04_57_18.Still212.bmp

khong xoa.00_07_20_08.Still216.bmp