Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý.

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý.
Ngày 24/9/2020, Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị lấy ý kiến cấp ủy, chính quyền và cộng đồng dân cư trong khu vực nghiên cứu lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã Kim Bình.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý do UBND thành phố Phủ Lý làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích nghiêm cứu lập quy hoạch khoảng 13 ha, quy mô dân số dự kiến là 1500 người. Theo nội dung Điều chỉnh quy hoạch mở rộng ranh giới quy hoạch phía Bắc giáp mương tiếp giáp ranh giới hành chính huyện Kim Bảng, phía Nam giáp đường 21B, phía Đông giáp đường quy hoạch theo điều chỉnh quy hoạch thành phố Phủ Lý, phía Tây giáp ruộng hiện trạng. Dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý là khu nhà ở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, góp phần kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa khu dân cư hiện trạng và khu vực dự án, đảm bảo cuộc sống cho các hộ tại nơi ở mới thuận tiện hơn, tạo cảnh quan chung và diện mạo mới cho khu dân cư của xã. 

Tại hội nghị, cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư trong khu vực điều chỉnh quy hoạch đã thống nhất với nội dung điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở xã Kim Bình, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn phải rà soát kỹ ranh giới, hiện trạng của các khu đất.  Khi triển khai dự án phải thống nhất, đồng bộ, khớp nối hạ tầng dự án, đặc biệt chú trọng đến công tác đền bù GPMB cho các hộ dân …

Các ý kiến tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư được đại diện đơn vị tư vấn và đơn vị chủ đầu tư tiếp thu và nghiên cứu bổ sung điều chỉnh dự án quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố Phủ Lý ./. ​