Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án.

Tin tức - Sự kiện  
Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án.
Ngày 13/5, Thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị nghe báo cáo phương án thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án: Đầu tư xây dựng HTKT khu đô thị Nam thành phố tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Dũng- Phó Chủ tịch UBND thành phố- Trưởng ban thực hiện cưỡng chế; các đồng chí trong Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, các đồng chí thành viên tổ giám sát; lãnh đạo các phòng, ban, ngành của Thành phố có liên quan; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy- HĐND- UBND, các ban, ngành đoàn thể phường Thanh Tuyền; các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố số 6 , số 7 và các hộ gia đình không chấp hành quyết định thu hồi đất.

TIN.00_01_55_16.Still255.jpg

TIN.00_01_50_24.Still259.jpg

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam thành phố tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý có tổng diện tích đất thu hồi giao dự án là 99.046m2. Trong đó diện tích đất của các hộ dân gia đình cá nhân sử dụng là 87,277m2, diện tích đất do UBND phường quản lý là 11.769m2. Số hộ dân có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng bởi dự án là 292 hộ dân thuộc tổ dân phố số 6 và tổ dân phố số 7, phường Thanh Tuyền.

Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác GPMB các dự án, trong số 292 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án, đã có 290 hộ đã chấp thuận và nhận tiền hỗ trợ. Việc áp giá, bồi thường, hỗ trợ được thực hiện theo đúng các chế độ, chính sách, pháp luật hiện hành, các ban ngành chức năng đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, nhưng đến nay vẫn còn 02 hộ gia đình ông Nguyễn Văn Biện và ông Dương Văn Hách vẫn cố tình chưa nhận tiền hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, 02 hộ gia đình này có tổng diện tích phải cưỡng chế thu hồi đất là 429m2.

Căn cứ quyết định số 1320/ QĐ-UBND ngày 26/4/2022 của UBND thành phố về việc thành lập Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ không chấp hành quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền thuộc phạm vi dự án Đầu tư xây dựng HTKT khu đô thị Nam thành phố tại phường Thanh Tuyền, thành phố Phủ Lý. Thành phố đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ ông Nguyễn Văn Biện và ông Dương Văn Hách.

Tại hội nghị sau khi triển khai phương án cưỡng chế, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng. Các đơn vị tham gia cưỡng chế đã tham gia đóng góp ý kiến về công tác tổ chức phân công lực lượng, phương tiện máy móc, để công tác cưỡng chế được đảm bảo an toàn, đúng quy định của pháp luật.

TIN.00_01_50_21.Still253.jpg
TIN.00_01_58_22.Still254.jpg

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Dũng - Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu: Các phòng ban đơn vị triển khai phương án cưỡng chế theo đúng trình tự, quy định của pháp luật, lực lượng tham gia cưỡng chế cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ đã phân công; đồng thời đại diện chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội các địa phương và các đơn vị liên quan của thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công dự án. Nếu các hộ dân vẫn cố tình không chấp hành các quy định của pháp luật, Ban cưỡng chế thành phố sẽ thực hiện tổ chức cưỡng chế vào ngày 25/5/2022 theo quy định./.​