Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành ủy Phủ Lý bế giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho học viên, đối tượng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ (2020-2025).

Tin tức - Sự kiện  
Thành ủy Phủ Lý bế giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho học viên, đối tượng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ (2020-2025).
Ngày 11/09/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức bế giảng lớp học tập lý luận chính trị dành cho học viên, đối tượng kết nạp Đảng khóa I, nhiệm kỳ (2020-2025).

Về dự có đ/c Nguyễn Đình Kiểm - trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị - BTG Tỉnh ủy; đ/c Phạm Chí Thống – Phó bí thư TT thành ủy; đ/c Lại Thị Thanh Hương - trưởng ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thành phố; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, các đồng chí giảng viên kiêm chức của Thành ủy Phủ Lý.

tin.00_00_03_12.Still396.bmp
tin.00_00_09_20.Still401.bmp

Trong thời gian 5 ngày ( từ 7-11/09/2020), 64 quần chúng ưu tú của 23 chi, đảng bộ trực thuộc thành ủy Phủ Lý được nghe cán bộ phòng Gáo dục lý luận chính trị Ban tuyên giáo tỉnh ủy và các đ/c trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố và các ban xây dựng Đảng của Thành ủy truyền đạt 5 nội dung lý luận chính trị cơ bản về: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và học hát Quốc ca Đảng CSVN.

tin.00_00_17_05.Still398.bmp
tin.00_00_04_14.Still400.bmp

Các học viên tham gia lớp học đã thực hiện nghiêm túc nội quy của lớp học. Kết quả, kiểm tra đánh giá 16 học viên đạt loại giỏi, 41 học viên đạt loại khá.

tin.00_00_08_12.Still407.bmp
tin.00_00_17_04.Still408.bmp

Khóa học giúp các học viên nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm của bản thân trong quá trình học tập, rèn luyện phấn đấu để sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng Sản Việt Nam./.​


Tin liên quan