Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành uỷ Phủ Lý đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6

Tin tức - Sự kiện  
Thành uỷ Phủ Lý đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6
Sáng ngày 11/6/2024, Thành uỷ Phủ Lý đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí Đỗ Hoàng Hải – Tỉnh uỷ viên- Phó Bí thư thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố đồng chủ trì hội nghị.

Về dự có các đồng chí trong thường trực thành uỷ, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND; các đồng chí là uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể trực thuộc Thành uỷ, UBND thành phố; các đồng chí là Bí thư, Chủ tịch UBND các phường, xã.

484_8613.00_00_52_27.Still007.jpg

484_8613.00_01_27_05.Still014.jpg

484_8613.00_00_41_27.Still008.jpg

Qua báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5 tại hội nghị do đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo – Phó Bí thư thường trực Thành uỷ báo cáo cho thấy:Tháng 5/2024, Thành ủy Phủ Lý đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và đạt kết quả tích cực. Nổi bật, đã chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện chính trị của Đất nước, địa phương. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ; Đại hội thi đua quyết thắng LLVT thành phố và Đại hội đại biểu Hội LHTN thành phố, nhiệm kỳ 2024 -2029. Đặc biệt đã chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 theo đúng lộ trình. Thành uỷ cũng đã ban hành Quyết định thành lập các tiểu ban để chuẩn bị phục vụ cho Đại hội đại biểu Thành phố Phủ Lý lần thứ 24, nhiệm kỳ 2025- 2030; Kiện toàn bổ sung, điều động và bổ nhiệm một số vị trí cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm chú trọng, trong tháng BTV thành uỷ đã tiến hành kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện QĐ số 23, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; xây dựng QĐ, kế hoạch giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 19 của Tỉnh uỷ Hà Nam về tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên ….đối với một số một số Đảng uỷ trực thuộc. Cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 2 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề 3 tổ chức đảng và 1 đảng viên; Chỉ đạo Uỷ ban kiểm tra các cấp kiểm tra giám sát 3 tổ chức đảng… Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng được đổi mới, sáng tạo và phát huy hiệu quả.

484_8613.00_01_17_25.Still010.jpg

484_8613.00_00_57_00.Still004.jpg
484_8613.00_00_29_39.Still001.jpg

484_8613.00_01_13_22.Still006.jpg

 Kinh tế- xã hội phát triển, thu ngân sách đến hết tháng 5/2024 ước đạt trên 1.700 tỷ đồng, bằng 48,2% kế hoạch tỉnh giao, bằng 48% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Nông nghiệp, nông thôn, văn hoá xã hội có nhiều đổi mới. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, GPMB được triển khai thực hiện tốt và đi vào nền nếp. Hiện thành phố cũng đang tập trung quyết liệt triển khai thực Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thời đại và đổi mới sáng tạo, bước đầu đã đạt được kết quả tích cực. Tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, đề ra các các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới của từng cơ quan, đơn vị mình.

484_8613.00_00_38_21.Still002.jpg
484_8613.00_01_05_09.Still011.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – Uỷ viên BTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố cũng yêu cầu: Tháng 6/2024, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, cấp uỷ, chính quyền, càc ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự kiện lớn trong tháng; tăng cường công tác kiểm tra giám sát; tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 theo đúng lộ trình; quan tâm sản xuất nông nghiệp, phòng chống dịch bệnh, nhất là công tác phòng chồng lụt bão; tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm; giải quyết tốt việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân; tăng cường công tác quản lý TTĐT, TTCC, ATGT; đẩy mạnh cải cách hành chính; chuẩn bị tốt các điều kiện tuyển sinh năm học 2024- 2025; tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, văn nghệ; đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn…​