Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành ủy Phủ Lý giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 5.

Tin tức - Sự kiện  
Thành ủy Phủ Lý giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 5.
Chiều ngày 11/6/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức giao ban khối Thành ủy, UBND thành phố tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6/2020.

gb.BMP

Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy; đồng chí Nguyễn Anh Chức - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí Uỷ viên BTV thành ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, các đồng chí là ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố, các đồng chí là Bí thư, chủ tịch UBND các phường xã.

gb1.BMP

gb2.BMP

Tại hôi nghị đồng chí Bùi Hồng Tiến - Phó Bí thư Thường trực thành ủy đã báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 5, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2020. Trong tháng 5/2020, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của các cấp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội. Thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, ủy viên BTV thành ủy nhiệm kỳ 2015- 2020. Thực hiện đề án số 04 về luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020- 2025. Ban thường vụ Thành ủy quyết định chỉ định 3 đ/c tham gia cấp ủy giữ chức vụ Bí thư đảng ủy tại phường Quang Trung, xã Liêm Tuyền, Tiên Hiệp. Duy trì tổ chức tốt các hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và các lớp bồi dưỡng lý chính trị, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng.

gb2.BMP

Hoạt động của chính quyền, MTTQ và các đoàn thể  chính trị - xã hội được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố ước đạt hơn 800 tỷ đồng đạt 69,6% so với kế hoạch tỉnh giao, đạt 62,2% so với NQ HĐND thành phố; Chi ngân sách ước thực hiện 505 tỷ đồng, đạt 55,8% số với KH tỉnh giao, đạt 55,8% NQ HĐND Thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp có mức tăng trưởng khá...Trong sản xuất nông nghiệp, Thành phố cũng tập trung chỉ đạo việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân và cây màu, đảm bảo các điều kiện phòng chống lụt bão. Văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững...

gb3.BMP

Tháng 6/2020 Thành ủy, HĐND,UBND thành phố đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện đó là: Tập trung lãnh đạo chuẩn bị các nội dung điều kiện tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, tiến tới đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX. Thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng. Chỉ đạo  MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động tới đoàn viên, hội viên. Chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp giữa năm) HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện sắp xếp và giải quyết chế độ đối với cán bộ công chức sau Đại hội theo Quyết định 05/2020/ QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Nam “về việc quy định số lượng, chức danh cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn".

gb5.BMP

Tại hội nghị đồng chí Bùi Văn Hùng - UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong tháng 5, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục và đề ra những nhiệm vụ trọng tâm mà thành phố cần triển khai thực hiện trong tháng 6 đó là: Cấp ủy Đảng các cấp cần tập trung quán triệt, triển khai các văn bản, thành lập các tiểu ban và các tổ giúp việc, chuẩn bị tốt công tác nhân sự, nội dung, chương trình Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII. Tập trung rà soát chính trị nội  bộ , các tiêu chuẩn theo quy định. Các cơ quan chức năng và địa phương quan tâm công tác ANTT, an ninh tôn giáo và an ninh nông thôn. Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân… /. ​