Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triển khai Quyết định của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 4

Tin tức - Sự kiện  
Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triển khai Quyết định của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 4
Chiều ngày 29/4/2021, Thành ủy Phủ Lý quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 238 của Trung ương, Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy và đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 4, triển khai nhiệm trọng tâm công tác tháng 5 năm 2021. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phủ Lý, đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Về dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND - lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c ủy viên BCH đảng bộ thành phố; các đ/c là trưởng các phòng, ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể thuộc Thành ủy - UBND thành phố; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường, xã.

Tại hội nghị đồng chí Phạm Chí Thống - Phó Bí thư thường trực thành ủy đã quán triệt, triển khai Quyết định số 238 của Ban chấp hành Trung ương về: Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm; Nghị quyết số 04 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư tưởng trong tình hình mới.  Báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5, năm 2021. 

Tháng 4 năm 2021 Thành ủy- HĐND- UBND thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm sát sao. Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chuẩn bị tốt các điều kiện tiếp Đoàn kiểm tra, giám sát của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã làm việc, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử  tại xã Tiên Tân; Ban chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tỉnh Hà Nam về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố; Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu HĐND Thành phố làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy; Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND các phường, xã. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của các cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2021. Tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh lãnh đạo HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị - xã hội được triển khai, thực hiện hiệu quả.

Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến hết  tháng 4/2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn theo phân cấp đạt 74% so với kế hoạch tỉnh giao và đạt 62,6% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tuy có giảm so với tháng trước, nhưng tăng so với tháng cùng kỳ năm trước 8,9%; Thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Thành phố cũng đã tổ chức thí điểm tuyến phố đi bộ, văn hóa, ẩm thực trên một số tuyến đường. Quan tâm chỉ đạo chăm sóc lúa và cây màu vụ Xuân, xây dựng NTM. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được được quan tâm chú trọng, Thành phố đã triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid -19 đợt 1 năm 2021 trên địa bàn. Các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Tháng 5/2021, Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; tập trung Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, triển khai và thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; đẩy mạnh các giải pháp trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu tại xã Kim Bình và Liêm Tiết; tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn, đề ra các các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới của cơ quan, đơn vị mình.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy Phủ Lý, đã đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được thời gian qua, đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu: trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị trong thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định các cấp; tập trung triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid 19; thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ phát kinh tế xã hội trên địa bàn.../.​

Sau đây là một số hình ảnh:

KHONG XOA.00_03_31_15.Still026.jpg

KHONG XOA.00_02_59_08.Still023.jpg

KHONG XOA.00_03_59_05.Still030.jpg

KHONG XOA.00_03_32_11.Still032.jpg

KHONG XOA.00_03_31_21.Still028.jpg