Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành ủy Phủ Lý triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Thành ủy Phủ Lý triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024
Ngày 2/4/2024, Thành ủy Phủ Lý tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đỗ Thị Thu Huế - UV BTV Thành ủy, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy.

         Hiện nay, Đảng bộ thành phố Phủ Lý có 68 tổ chức, cơ sở Đảng, tổng số Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở là 339 chi bộ với tổng số 9.805 đảng viên, độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi. Thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thường xuyên phổ biến tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng, định hướng mục tiêu lý tưởng và truyền thống lịch sử của Đảng, của dân tộc cho quần chúng ưu tú của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, các cấp ủy luôn chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, việc lựa chọn, giới thiệu, kết nạp đảng luôn được thực hiện theo đúng nguyên tắc, quy trình và các quy định của Điều lệ Đảng. 

Dzung.00_00_03_11.Still611.jpg
Dzung.00_00_04_08.Still613.jpg

      Nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra chỉ tiêu kết nạp đạt từ 500 Đảng viên mới trở lên. Kết quả, tính đến ngày 26/3/2024, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 484 đảng viên. Riêng năm 2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 201 đảng viên. Số đảng viên mới được kết nạp phần lớn là giáo viên, bác sỹ, số đảng viên theo đạo công giáo cũng được quan tâm hơn. Tỷ lệ Đảng viên mới kết nạp là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 146/201 đồng chí, chiếm tỷ lệ 72,6%.

Dzung.00_00_30_17.Still621.jpg
Dzung.00_00_26_04.Still622.jpg

       Năm 2024, thành phố được giao chỉ tiêu kết nạp 205 đảng viên. Căn cứ chỉ tiêu giao, Thành ủy đã đề ra giải pháp cụ thể để phát triển đảng viên năm 2024 đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay, đảm bảo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng, góp phần xây dựng củng cố các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu năm 2024 kết nạp được 200 đảng viên trở lên, bồi dưỡng nhận thức về đảng cho ít nhất 150 quần chúng ưu tú. 

Dzung.00_00_19_15.Still614.jpg

       Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra những giải pháp, giải quyết những khó khăn vướng mắc của các chi đảng bộ trong công tác phát triển đảng viên. Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Thành uỷ Phủ Lý yêu cầu các chi đảng bộ đưa nhiệm vụ tạo nguồn phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm. Tập trung rà soát nguồn, phân công nhiệm vụ, bồi dưỡng các quần chúng ưu tú, làm tốt công tác phát triển đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất, năng lực, đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Đưa chỉ tiêu phát triển đảng viên vào tiêu chí đánh giá kiểm điểm chất lượng và xếp loại chất lượng cuối năm 2024. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh và Thành phố giao về công tác phát triển đảng viên…/.​