Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thành ủy Phủ Lý xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ vào văn kiện trình đại hội Đảng.

Tin tức - Sự kiện  
Thành ủy Phủ Lý xin ý kiến đóng góp của lãnh đạo chủ chốt Thành phố qua các thời kỳ vào văn kiện trình đại hội Đảng.
Chiều ngày 19/3/2020 Thành ủy Phủ Lý tổ chức Hội nghị xin ý kiến lãnh đạo chủ chốt của Thành phố qua các thời kỳ về dự thảo báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ Thành phố trình đại hội đảng bộ Thành phố Phủ Lý lần thứ 23 nhiệm kỳ 2020- 2025.

Về dự có đ/c Bùi Hồng Tiến- phó bí thư TT thành ủy; đ/c Nguyễn Anh Chức- Tỉnh ủy viên, phó bí thư Thành ủy, chủ tịch UBND thành phố; các đồng chí trong BTV thành ủy; lãnh đạo chủ chốt của Thành phố qua các thời kỳ.

Với kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo thành phố, với sự nghiên cứu kỹ lưỡng, bao quát và tâm huyết vì sự phát triển của Thành phố, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Thành phố qua các thời kỳ đã ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, nội dung báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 23 của Đảng bộ Thành phố. Dự thảo báo cáo chính trị có sự đổi mới rõ rệt, rất công phu, khoa học, thể hiện được đầy đủ các vấn đề cần đề cập, đáp ứng được yêu cầu đề ra. Các đồng chí cũng đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng báo cáo chính trị như đề nghị tập trung làm rõ hơn các giải pháp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chỉnh sửa một số câu từ trong báo cáo; thay đổi một số phần trong bố cục; nhấn mạnh hơn nữa vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng…vv….

Thay mặt TT thành ủy, đ/c Bùi Hồng Tiến- Phó bí thư TT Thành ủy Phủ Lý đã trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Đây là sự góp ý rất quý báu, là sự chắt lọc kinh nghiệm nhiều năm lãnh đạo thành phố qua các giai đoạn và đạt nhiều thành công.Thường trực Thành ủy sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp và chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện để Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 23 của Đảng bộ thành phố thể hiện rõ tâm huyết, trí tuệ và khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố. /.​​

Sau đây là một số hình ảnh:

đh1.BMP

đh1.BMP

đh1.BMP

đh1.BMP