Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG TIN THU HÚT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ.

Tin tức - Sự kiện  
THÔNG TIN THU HÚT ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ PHỦ LÝ.

Thực hiện chủ trương của tỉnh Hà Nam về việc kêu gọi thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa, UBND thành phố trân trọng thông báo danh mục các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn thành phố Phủ Lý giai đoạn 2021-2025 (theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Hà Nam), với các nội dung chính sau:

I. Lĩnh vực giáo dục:

1. Dự án: Đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục liên cấp:

- Địa điểm thực hiện: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 8.455m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 46,1 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

2. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị mới Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 5.147m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 30,3 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

3. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị mới Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 2.035m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 13,5 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

4. Dự án: Đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục liên cấp:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị mới Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 7.755m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 50,9 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

5. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 2.307 m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 11,6 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

6. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Tiểu học tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Thành Đạt tại xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 6.073m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 19,6 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

7. Dự án: Đầu tư xây dựng trường trung học tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Các xã Liêm Tuyền, Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 10.158m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 38,6 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

8. Dự án: Đầu tư xây dựng trường phổ thông tư thục liên cấp:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị River Silk City sông xanh, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 12.343m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 47,1 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

9. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Tiểu học tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị River Silk City sông xanh, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 5.562m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 21,4 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

10. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non:

- Địa điểm thực hiện: Phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 2.151m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 56,0 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

11. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 8.971m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 65,6 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

12. Dự án: Đầu tư xây dựng trường Mầm non chất lượng cao:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị River Silk City sông xanh, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 4.300 m2.

- Hiện trạng sử dụng đất: Đất đã GPMB.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 36 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 15 tháng.

13. Dự án: Đầu tư xây dựng liên trường Tiểu học và THCS tư thục:

- Địa điểm thực hiện: Khu đô thị Nam Châu Giang, phường Liêm Chính, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 10.800 m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 42,7 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 18 tháng.

II. Lĩnh vực Văn hóa, thể thao:

1. Dự án: Đầu tư xây dựng khu công viên xanh, vui chơi giải trí thể dục thể thao tập trung:

- Địa điểm thực hiện: Khu Đại học Nam Cao, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Diện tích sử dụng đất: 447.100 m2.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư: 230 tỷ đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án: 24 tháng.

Văn bản quan tâm xin gửi về: UBND thành phố Phủ Lý.

- Địa chỉ: Số 39 đường Biên Hòa, phường Lương Khánh Thiện, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

- Thời hạn nhận văn bản quan tâm: Hết ngày 13/9/2021.

UBND thành phố Phủ Lý trân trọng thông báo!