Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thường trực HĐND thành phố giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã quý I, năm 2024

Tin tức - Sự kiện  
Thường trực HĐND thành phố giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã quý I, năm 2024
Chiều ngày 01/4/2024, Thường trực HĐND thành phố giao ban với Thường trực HĐND các phường, xã quý I, năm 2024.  Hội nghị nhằm đánh giá tình hình hoạt động của HĐND thành phố và HĐND các phường xã từ quý IV/2023 đến hết quý I/2024. Đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UVBTV tỉnh uỷ - Bí thư thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Chương – UVBTV thành uỷ - Phó chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQ thành phố; các Ban HĐND, các tổ HĐND thành phố và Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng các Ban HĐND các phường, xã…

Dzung.00_00_09_00.Still601.jpg
Dzung.00_00_16_08.Still602.jpg

Theo báo cáo dự thảo, từ quý IV/2023 đến hết quý I/2024, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực HĐND thành phố và các phường xã có nhiều đổi mới, sáng tạo. HĐND thành phố và các phường, xã đã tổ chức tốt các kỳ họp để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Việc tổ chức các kỳ họp đã được HĐND thành phố và các phường, xã chú trọng giành nhiều thời để các đại biểu thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, được đại biểu, cử tri và nhân dân đánh giá cao. Hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND đã được Thành phố và các phường, xã quan tâm chú trọng. Từ tháng 9/2023 đến nay, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thành phố đã tổ chức 6 cuộc giám sát tại 7 cơ quan, đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực như: Việc thực hiện các NQ về đầu tư, triển khai thực hiện các dự án; nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; việc thực hiện đề án phát triển dữ liệu ứng dụng về dân cư, định danh xác thực điện tử; công tác bảo trợ xã hội; công tác quản lý đô thị…Các cuộc giám sát đều được thực hiện theo đúng quy định Luật giám sát. Qua giám sát giúp cho các cơ quan, đơn vị đánh giá được kết quả, chỉ ra những tồn tại hạn chế để kịp thời khắc phục. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được đổi mới, hiệu quả theo hướng tăng cường tiếp xúc với cử tri ở thôn, xóm, tổ dân phố. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được các đại biểu HĐND các cấp tiếp thu, tổng hợp và giải trình thoả đáng những ý kiến thuộc thẩm quyền, những ý kiến không thuộc thẩm quyền đã kịp thời gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền trả lời theo quy định. Các hoạt động phối hợp giữa thường trực HĐND hai cấp với các Ban, ngành được quan tâm chú trọng, thực hiện tốt. Trách nhiệm của các tổ đại biểu và đại biểu HĐND ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc đôn đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố thực hiện các ý kiến, kiến nghị của cử tri có thời điểm còn chưa kịp thời; Việc khắc phục những tồn tại chỉ ra sau giám sát chuyên đề của một số đơn vị còn chưa đáp ứng yêu cầu; Công tác tham mưu ban hành Nghị quyết thuộc thẩm quyền HĐND cấp xã ở một số phường xã còn hạn chế.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất nhiều nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thời gian tới.

Dzung.00_01_21_10.Still609.jpg

Dzung.00_01_14_01.Still605.jpg

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Cao Liêm – Phó Chủ tịch UBND thành phố đã giải đáp một số đề xuất, kiến nghị liên quan đến công tác đầu tư, xây dựng, GPMB, tiến độ thực hiện các dự án, vấn đề chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố… của các đại biểu.

Dzung.00_01_40_08.Still608.jpg
Dzung.00_01_26_15.Still606.jpg

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà HĐND thành phố và HĐND các phường xã đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những mặt còn tồn tại hạn chế cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu: Trong thời gian tới, bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, HĐND Thành phố và HĐND các phường, xã cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp của HĐND; Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND các cấp; Nâng cao chất lượng ban hành các văn bản, công tác kiểm tra, giám sát; Tăng cường nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; Giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân….

​