Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin tức - Sự kiện  
Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Chiều 11/6, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu UBND tỉnh Hà Nam kết nối với 6 điểm cầu tại các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khóa XIV; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, Phó Đoàn Đại biểu Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; Bí thư, Phó Bí thư Trưởng Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc; các tập thể, cá nhân thuộc 4 đảng bộ: Khối Cơ quan, Khối Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh; Quân sự tỉnh được nhận Bằng khen của Tỉnh ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Phủ Lý có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - ủy viên BTV tỉnh ủy- Bí thư thành ủy, đ/c Phạm Chí Thống – Phó bí thư thành ủy, các đ/c lãnh đạo các  ban, ngành, đoàn thể của thành phố; trưởng Ban tuyên giáo thành ủy, bí thư đảng ủy các đơn vị phường, xã cùng những tập thể, cá nhân được BTV khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và các nhiệm vụ trọng tâm, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở đã nhận thức sâu sắc, coi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã được triển khai đồng bộ, bài bản trong toàn Đảng bộ tỉnh, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có bước đổi mới, sáng tạo trong tham mưu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc. Hà Nam đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện NQ Đại hội XII của Đảng, NQ Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; các nhiệm vụ chính trị địa phương và giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội mà nhân dân quan tâm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW có nhiều điểm mới, như: Chọn nội dung chủ đề năm, xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo Bác gắn với nội dung chuyên đề năm và chức trách nhiệm vụ được giao; lấy kết quả thực hiện việc làm theo Bác là một trong những tiêu chí xếp loại tổ chức đảng, đảng viên; đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ;chú trọng đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyên dương, khen thưởng kịp thời…

Báo cáo tham luận của các đại biểu tham dự hội nghị đã làm sáng tỏ thêm những kết quả, kinh nghiệm, cách làm, mô hình hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05; đề xuất giải pháp nhằm tiếp tục đưa việc học tập, làm theo gương Bác thực sự trở thành định hướng tư tưởng, phong cách, lối sống, thói quen của TCĐ, CBĐV, nhân dân.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và CBĐV, nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian tới, để vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đề ra, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá của Đồng bằng Bắc Bộ, các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận 01 (ngày 18/5/2021) của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05, gắn với vận dụng sáng tạo các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện học tập, làm theo Bác, tạo sức lan tỏa, thu hút quần chúng nhân dân như lời Bác căn dặn: “lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách làm tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới".

Cùng đó, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng để CBĐV, nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tích cực tuyên truyền, biểu dương gương người tốt - việc tốt, điển hình, mô hình sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Thực hiện có hiệu quả việc học tập, làm theo Bác theo chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, từ cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị"; phát động, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục phòng chống dịch bệnh gắn với phát triển sản xuất - kinh doanh, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; ổn định, nâng cao đời sống nhân dân; mỗi địa phương, đơn vị cần xây dựng, nhân rộng những mô hình cụ thể, có hiệu quả để ngày càng có nhiều việc làm tốt trong xã hội.

Mặt khác, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, TCĐ theo hướng sâu sát cơ sở, gần dân, “nói đi đôi với làm", "làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân". Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của CBĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hiện tốt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ.

Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, điều hành, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu kiện, vấn đề tồn đọng, nổi cộm, gây bức xúc trong nhân dân. Song song với đó, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 05 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến; lấy kết quả thực hiện Chỉ thị 05 làm tiêu chí đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân hằng năm và làm căn cứ quy hoạch, đào tạo, đề bạt, sử dụng cán bộ.

Nhân dịp này, đã có 1 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 41 tập thể, 27 cá nhân được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen về thành tích tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tại điểm cầu Thành ủy Phủ Lý, đồng chí Nguyễn Đức Toàn - ủy viên BTV tỉnh ủy - Bí thư thành ủy thay mặt BTV tỉnh ủy tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.​

Sau đây là một số hình ảnh:

khong xoa.00_00_03_20.Still016.jpg

khong xoa.00_00_14_06.Still018.jpg

khong xoa.00_00_34_10.Still021.jpg

khong xoa.00_00_55_08.Still020.jpg