Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022
Sáng 22/2, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ” bằng hình thức truyền hình trực tiếp tới các Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh; các chi, đảng bộ cơ sở với gần 9.000 điểm cầu, hơn 35.500 cán bộ, đảng viên tham gia học tập. Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo (BTG) Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt nội dung chuyên đề.

    Dự, chỉ đạo tại điểm cầu hội trường UBND tỉnh có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; Trưởng, phó Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; thủ trưởng các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh; các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo, trưởng các khoa, phòng chuyên môn các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh; lãnh đạo, cán bộ, đảng viên (CBĐV) và nhân dân dự học tập qua sóng truyền hình trực tiếp trên địa bàn toàn tỉnh.

khong xoa.00_00_43_04.Still228.jpg

     Tại điểm cầu Thành uỷ - UBND thành phố Phủ Lý có đồng chí Nguyễn Đức Toàn - UVBTV Tỉnh uỷ- Bí thư Thành uỷ Phủ Lý. Đồng chí Phạm Chí Thống- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ. Đồng chí Trương Quốc Bảo- Tỉnh uỷ viên- Phó Bí thư Thành uỷ- Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Nguyễn Hữu Chương- Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Các đồng chí ủy viên BTV Thành ủy, Thường trực Thành uỷ- TT HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí uỷ uỷ viên BCH Đảng bộ thành phố, các đồng chí Bí thư, phó bí thư các chi bộ cơ sở trực thuộc Thành uỷ. Hội nghị được kết nối đến 208  điểm cầu Đảng bộ, Chi bộ cơ sở trên địa bàn thành phố.

khong xoa.00_00_50_02.Still225.jpg
khong xoa.00_00_37_21.Still231.jpg

     Truyền đạt về nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chủ trương, đường lối của Đảng về cán bộ và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt của cán bộ. Cùng đó, đồng chí Phùng Hữu Phú trao đổi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ. Trong đó nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng đội ngũ cán bộ; nêu ra những yêu cầu đối với Đảng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ theo tư tưởng của Bác. Xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là người đứng đầu có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức trong sáng, năng lực nổi bật, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, dám hành động vì lợi ích chung, có uy tín cao và thực hiện sự tiên phong gương mẫu, là hạt nhân đoàn kết…

khong xoa.00_00_43_04.Still226.jpg
khong xoa.00_00_43_04.Still227.jpg

    Cũng tại hội nghị đồng chí Đặng Đình Thoảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã quán triệt nội dung: “Đảng bộ tỉnh Hà Nam vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng tỉnh Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc bộ".  Trong đó nêu lên một số kết quả nổi bật của Đảng bộ tỉnh về công tác cán bộ trong thời gian qua. Để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, những năm qua, Tỉnh ủy, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ tỉnh đã chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong CTCB, xác định vị trí việc làm; đổi mới nội dung, phương pháp, cách làm, tuân thủ nguyên tắc “Đảng thống nhất lãnh đạo CTCB và quản lý đội ngũ cán bộ". Cùng với chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân trong CTCB, đồng chí cũng nêu ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Cụ thể, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh trong thời gian tới tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ CBĐV, nhất là người đứng đầu; Đổi mới, nâng cao chất lượng CTCB; Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác KTGS; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

    Kết thúc hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh Hà, Ủy viên BTV, Trưởng BTG giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Đồng chí khẳng định: Việc tổ chức quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân về giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra. Đây là việc làm thiết thực của mỗi CBĐV nhằm phát huy cao độ ý thức, trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng tỉnh Hà Nam ngày càng giàu mạnh.​

khong xoa.00_00_56_08.Still229.jpg
khong xoa.00_01_06_03.Still230.jpg

    Để triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 và Chuyên đề năm 2022 trong thời gian tới, đồng chí đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 51 ngày 20/12/2021 của BTV Tỉnh ủy "thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2022". Trong đó, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể là: Tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng về nội dung chuyên đề năm 2022 đến đông đảo CBĐV, nhân dân. Sau học tập, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thảo luận, liên hệ thực tiễn ở địa phương, đơn vị, xây dựng kế hoạch học và làm theo Bác theo nội dung chuyên đề năm 2022 với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá. Hướng dẫn CBĐV xây dựng kế hoạch cá nhân học, làm theo Bác năm 2022; Chỉ đạo các cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm, biểu dương các mô hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", giai đoạn 2017-2022. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả theo chuyên đề năm 2022. Chọn lựa, giới thiệu, gửi tư liệu về các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả ở các địa phương, đơn vị để BTG Tỉnh ủy xuất bản cuốn sách “Những mô hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác, giai đoạn 2017-2022". Đề xuất, lựa chọn ở mỗi huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc 1 đến 2 tấm gương, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong năm 2021 chuẩn bị tư liệu cho Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý" năm 2022…Mặt khác, Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo Bác trong CBĐV và nhân dân; Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XIII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2022.