Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án.

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB các dự án.
Sáng ngày 26/6/2020, UBND thành phố tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và triển khai Kế hoạch thực hiện công tác GPMB các dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý và Dự án Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án TP Phủ Lý.

mb.bmp

Hội nghị do đ/c Trương Quốc Bảo – phó chủ tịch UBND thành phố - chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB chủ trì hội nghị. Về dự có các đ/c là thành viên hội động bồi thường GPMB; tổ giám sát; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành của thành phố có liên quan; lãnh đạo UBND, các ông bà là bí thư, tổ trưởng và người dân ở các khu dân cư bị ảnh hưởng bởi các dự án.

mb6.bmp

Đây là các dự án đã được UBND Tỉnh phê duyệt, trong đó Dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tây Phù Vân, thành phố Phủ Lý có diện tích sử dụng đất là trên 133 nghìn m2, thuộc địa bàn xã Phù Vân, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý. Dự án được giao cho Liên doanh công ty TNHH Hai Pha Việt Nam và công ty Cổ phần Đầu tư Đông Á Land làm chủ đầu tư.

Đối với Dự án Xây dựng kè phía Nam sông Châu Giang đoạn từ cầu Liêm Chính đến cầu vượt đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình thuộc Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án TP Phủ Lý. Dự án có tổng diện tích thu hồi theo hiện trạng của P.Liêm Chính là trên 19 nghìn m2; địa bàn xã Liêm Tuyền là trên 27 nghìn m2. Dự án do UBND Thành phố làm chủ đầu tư, có dự toàn xây dựng là trên 104 tỷ đồng. Việc xây dựng Dự án Nhằm làm giảm thiểu và ngăn chặn lũ lụt của Sông Châu Giang hàng năm, đối với khu vực phía Nam sông Châu Giang và cải thiện hạ tầng cơ sở, VSMT khu dân cư của tổ dân phố Mễ Nội và thôn Triệu Xá, địa bàn phường Liêm Chính, xã Liêm Tuyền.

mb3.bmp

Tại hội nghị, sau khi công bố Quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB và triển khai KH, phân công nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB các dự án, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất ý kiến theo đúng nội dung và trình tự các bước thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra.

mb5.bmp

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đ/c Trương Quốc Bảo – phó chủ tịch UBND thành phố - chủ tịch Hội đồng bồi thường GPMB Thành phố đề nghị các ban, ngành từ thành phố đến các đơn vị, phường xã có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công; đẩy mạnh phố phối hợp từ thành phố đến các phường xã liêm quan kịp thời thông báo và tuyên truyền đến những hộ dân bị ảnh hưởng của dự án nghiêm túc chấp hành, giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đối với các chủ đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với Thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời chi trả tiền đền bù cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ thi công; công trình được thi công phải đảm bảo an toàn, không làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân xung quanh…/. ​