Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND Thành phố Phủ Lý: Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB một số dự án

Tin tức - Sự kiện  
UBND Thành phố Phủ Lý: Công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB một số dự án
Ngày 14/10/2020,  UBND thành phố Phủ Lý tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường GPMB và triển khai kế hoạch thực hiện công tác GPMB một số dự án trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã công bố các quyết định thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ công tác giúp việc hội đồng bồi thường, GPMB các dự án: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Thành Đạt tại xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết; Dự án khu đất 7% phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, đường 42m tại xã Tiên Tân; công trình Nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam- Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (dự án vay vốn bổ sung) địa bàn phường Quang Trung.

Hội đồng bồi thường GPMB có trách nhiệm giúp UBND thành phố Phủ Lý chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo trình tự quy định. Tổ công tác giúp việc Hội đồng bồi thường GPMB trực tiếp thực hiện những công việc được giao liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: xác định phạm vi thu hồi đất; tiến hành đo đạc, kiểm đếm hiện trạng đất đai, tài sản gắn liền với đất; phân tích nguồn gốc đất đai; làm các thủ tục thu hồi đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức chi trả tiền; đôn đốc tháo dỡ bàn giao mặt bằng cho chủ dự án; thực hiện các thủ tục giao đất tái định cư theo quy định.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Thành Đạt tại xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết

có tổng diện tích thu hồi 87.112 m2.Trong đó địa bàn xã Liêm Tuyền có tổng diện tích giao dự án là 28.266 m2, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 26 hộ, địa bàn xã Liêm Tiết có tổng diện tích đất giao dự án là 58.826m2, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 88 hộ. Dự án khu đất 7% phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, đường 42m tại xã Tiên Tân có tổng diện tích thu hồi là 7.660,8m2, số hộ bị ảnh hưởng là 20 hộ. Công trình nâng cấp, cải thiện cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam- Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (dự án vay vốn bổ sung) địa bàn phường Quang Trung có tổng diện tích đất giao dự án là 3.700,7m2, số hộ bị ảnh hưởng là 20 hộ.

Sau hội nghị, Thành phố sẽ tổ chức họp dân, Công khai số liệu kiểm đếm đất đai tài sản, cây trồng tới các hộ bị ảnh hưởng sau đó tổ chức chi trả tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Dự kiến sẽ hoàn thành GPMB dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu thương mại, dịch vụ và nhà ở Thành Đạt tại xã Liêm Tuyền, xã Liêm Tiết trong tháng 5/2021; dự án khu đất 7% phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng nhà thi đấu đa năng, đường 42m tại xã Tiên Tân vào cuối tháng 6/2021; công trình Nâng cấp, cải thiện cơ sở hậ tầng khu dân cư phía Bắc phường Quang Trung thuộc dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam- Tiểu dự án thành phố Phủ Lý (dự án vay vốn bổ sung) địa bàn phường Quang Trung vào cuối tháng 6/2021.

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Nguyễn Trung Dũng- phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Trung tâm phát triển quỹ đất phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan, UBND các địa phương đẩy nhanh tiến độ GPMB; yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo kinh phí, phối hợp với địa phương cũng như các cơ quan liên quan trong quá trình GPMB, đầu tư xây dựng để dự án được hoàn thành trong thời gian sớm nhất./.

Sau đây là một số hình ảnh:

tin.00_00_01_15.Still157.bmp

tin.00_00_01_15.Still158.bmp

tin.00_00_09_13.Still166.bmp

tin.00_00_09_22.Still163.bmp

tin.00_00_15_12.Still164.bmp

tin.00_00_07_19.Still165.bmp