Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp lần thứ 10

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp lần thứ 10
Ngày 29/6/2022, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp uỷ viên uỷ ban (phiên họp lần thứ 10), nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh uỷ viên – Phó bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Về dự có các đồng chí trong thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thành viên UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố.

tin dung.00_00_18_08.Still001.jpg

tin dung.00_01_01_23.Still009.jpg

Theo dự thảo báo cáo, trong tháng 6 năm 2022, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thường trực Thành ủy, UBND thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành để hoàn thành các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội đã đề ra. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp tục được triển khai quyết liệt, mạnh mẽ, tập trung vào các dự án trọng điểm, dự án WB. Tập trung thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn. Trong tháng, thành phố đã tổ chức tốt kỳ kiểm tra sát hạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục- đào tạo đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ được triển khai hiệu quả, thiết thực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

tin dung.00_01_05_23.Still007.jpg
tin dung.00_01_09_22.Still006.jpg

Tháng 7/2022, thành phố cũng đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện như: Chuẩn bị các điều kiện phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XIX nhiệm kỳ 2021- 2026. Triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2022. Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ lập các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các khu đã được phê duyệt nhiệm vụ theo quy định. Tổ chức lễ ra quân chương trình “Hoạt động nâng cao nhận thức về phân loại rác tại nguồn hướng đến kinh tế tuần hoàn". Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ GPMB các dự án nhất là các dự án hạ tầng giao thông, các dự án khu đô thị, khu đấu giá, khu tái định cư. Tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ. Duy trì an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn đề nghị của công dân. Duy trì, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong đó tập trung cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thành phố.

Phiên họp cũng đã thông qua Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Tài chính- Kế hoạch; Các văn bản trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 HĐND thành phố khóa XIX. Phiên họp cũng được nghe các phòng, ban, đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sỹ; Tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, kế hoạch phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố; Kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục- Đào tạo thành phố; tình hình kế hoạch bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022- 2024; Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tình hình thi công các gói thầu WB…

tin dung.00_01_01_18.Still004.jpg
tin dung.00_01_00_05.Still003.jpg

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trương Quốc Bảo - Tỉnh ủy viên - phó Bí thư Thành ủy - Chủ tịch UBND thành phố cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế ở một số lĩnh vực và yêu cầu trong tháng 7, các phòng, ban chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các dự thảo kế hoạch trình tại phiên họp; tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm về đất đai và môi trường; tăng cường công tác GPMB, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án; Thành lập các đoàn kiểm tra công tác Cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra công tác bảo vệ Bí mật nhà nước; sắp xếp viên chức sau tuyển dụng; tiếp tục dẩy mạnh công tác tiêm phòng vắc xin Covid-19, tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố; tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư gắn với nâng cao trách nhiệm cán bộ công chức, viên chức nhất là bộ phận một cửa và tiếp dân của thành phố và các địa phương./.​