Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý sơ kết công tác tư pháp Quý 1/2021

 
UBND thành phố Phủ Lý sơ kết công tác tư pháp Quý 1/2021
Ngày 5/4/2021,  UBND thành phố Phủ Lý sơ kết công tác tư pháp quý 1/2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 2/2021. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Quân- ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch UBND thành phố, các đồng chí làm công tác tư pháp, hộ tịch của 21 đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố.

Quý 1/2021, công tác tư pháp của thành phố Phủ Lý được triển khai đồng bộ, toàn diện trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và thẩm định văn bản đã đi vào nề nếp đạt hiệu quả, các văn bản thẩm định đều đạt chất lượng đảm bảo tính hợp pháp. Trong quý I , UBND thành phố  đã ban hành tổng số 1.744 văn bản trong đó Quyết định là 1.033 văn bản, các văn bản khác là 711. Công tác rà soát, kiểm tra văn bản được tiến hành thường xuyên góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Đặc biệt trong quý I/2021 Phòng tư pháp thành phố đã phối hợp tuyên truyền về luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại các đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố. Các hoạt động về hộ tịch, chứng thực, trợ giúp pháp lý, hòa giải cơ sở… được thực hiện theo đúng quy định, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động quản lý nhà nước đáp ứng nhu cầu của nhân dân, Trong quý đã chứng thực hơn 2.200 bản sao, bản dịch; cải chính và thay đổi hộ tịch cho 58 trường hợp.

khong xoa.00_02_53_21.Still449.jpg

khong xoa.00_01_52_00.Still445.jpg
khong xoa.00_02_11_16.Still450.jpg

Quý 2/ 2021, thành phố đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện trong đó đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đảm bảo thống nhất đồng bộ, đúng quy định; tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền luật bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; củng cố, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên pháp luật…

khong xoa.00_02_26_21.Still447.jpg

khong xoa.00_02_09_22.Still446.jpg

Kết luận hội nghị đồng chí Phạm Văn Quân- ủy viên BTV Thành ủy- Phó chủ tịch UBND thành phố đã chỉ đạo phòng tư pháp, UBND các phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền, công tác phối hợp để phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố làm căn cước công dân có gắn chíp điện tử, Thực hiện cấp lại giấy tờ hộ tịch cho nhân dân theo đúng quy định của pháp luật; Tập trung nâng cao chất lượng công tác chức thực, ứng dụng CNTT trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính….​


Tin liên quan