Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Sáng ngày 1/12/2021, UBND thành phố Phủ Lý tổ chức phiên họp lần thứ 5, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh ủy viên – Phó bí thư thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Về dự có các đồng chí trong thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thành viên UBND thành phố; trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND thành phố.

Sequence 05.00_01_51_09.Still128.jpg

Theo dự thảo báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại và diễn biến hết sức phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt, chủ động, nỗ lực triển khai “mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch bệnh, vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nên kinh tế – xã hội của thành phố cơ bản phát triển ổn định. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 173,1% kế hoạch tỉnh giao, 146,2% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Tổng chi ngân sách ước đạt 155,8% kế hoạch tỉnh giao; 131,7% so với Nghị quyết HĐND thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ tăng hơn so với năm trước. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được duy trì. Thành phố đã triển khai thực hiện thành công 08 mô hình theo Đề án Giống cây trồng mới. Triển khai xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đối với xã Kim Bình, Liêm Tiết. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, quy hoạch, đầu tư phát triển đô thị được triển khai quyết liệt đồng bộ. Văn hóa xã hội có nhiều đổi mới; công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid - 19 được thực hiện quyết liệt. Tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin phòng Covid -19 đủ 2 mũi cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 98,1%; tiêm mũi 1 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi đạt trên 95%. Thành phố tiếp tục rà soát, thống kê nhu cầu tiêm vắc xin của các nhóm tuổi từ 3 đến 11 tuổi. Các chính sách đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. ANCT, TTATXH, QP-AN được giữ vững. Đặc biệt TP đã tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ thành phố năm 2021, đạt mục đích yêu cầu đề ra, được các cấp, các ngành đánh giá cao...

Sequence 05.00_01_53_09.Still129 (1).jpg

Sequence 05.00_01_57_02.Still126.jpg

Năm 2022, thành phố cũng đã đặt ra 15 chỉ tiêu và 8 nhiện vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện, trong đó chú trọng tập trung triển khai các Kế hoạch, Đề án thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Tiếp tục triển khai quyết liệt, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; Tiếp tục tập trung đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ cấp GCN QSD đất; Tăng cường quản lý thu ngân sách, đảm bảo thu đúng, thu đủ; Duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu tại các xã đã đạt chuẩn. Phấn đấu xây dựng và trình UBND tỉnh công nhận xã Đinh Xá, Trịnh Xá đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Đảm bảo an sinh xã hội, phát triển văn hoá, giáo dục. Quan tâm chăm lo và thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, người có công; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính ...

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại hạn chế và đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đạt kết quả cao nhất.

Sequence 05.00_01_52_22.Still125.jpg
Sequence 05.00_01_52_11.Still123.jpg

Phát biểu kết luận tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố cũng yêu cầu: Thời gian tới và năm 2022 bên cạnh việc thực hiện tốt 15 chỉ tiêu và 8 nhiện vụ, giải pháp nêu trên. Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của TP cần tiếp tục tăng cường đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các dự án; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong kinh doanh buôn bán, vệ sinh ATTP, VSMT, chuẩn bị trang trí khánh tiết …để chuẩn bị cho Tết nguyên đán; đảm bảo tốt các chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng trong dịp Tết; xây dựng kế hoạch tổ chức chợ hoa; phòng chuyên môn phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, sớm hoàn thiện quy trình công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cho xã Kim Bình và xã Liêm Tiết; giải quyết tốt các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; đặc biệt tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid -19; đảm bảo ANCT- TTATXH trên địa bàn Thành phố./.​