Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng mô hình “Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính” trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện  
UBND Thành phố Phủ Lý triển khai xây dựng mô hình “Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính” trên địa bàn thành phố Phủ Lý
Sáng ngày 9/5/2023, UBND Thành phố tổ chức triển khai xây dựng mô hình “Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính” trên địa bàn thành phố.

Dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Đức Toàn- UVBTV Tỉnh ủy- Bí thư Thành ủy- Chủ tịch HĐND Thành phố Đ/c Nguyễn Đức Vượng - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Phó trưởng ban thường trực BCĐ chuyển đổi số Tỉnh; đ/c Bùi Đức Thái - TUV- Giám đốc Sở Tư pháp; Đại Tá Lê Văn Tuấn- Phó Giám đốc Công an Tỉnh; Đ/c Nguyễn Thị Phúc Thảo- Phó Bí thư thường trực Thành ủy; Đ/c Phạm Văn Quân- UVBTV Thành ủy- Phó Chủ tịch UBND Thành phố; các đ/c thành viên Tổ công tác đề án 06 Thành phố.

C0369.00_00_22_45.Still048.jpg
C0369.00_00_13_37.Still058.jpg

Theo báo cáo đánh giá: Từ ngày 01/01/2022 - 28/4/2023, phần mềm quản lý hộ tịch, các cơ quan đăng ký hộ tịch trên địa bàn TP đã thực hiện đăng ký khai sinh mới 2.646 trường hợp; đăng ký khai tử mới 1.470 trường hợp, trong đó thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia 804 hồ sơ đăng ký khai sinh, 479 hồ sơ đăng ký khai tử; các hồ sơ đăng ký hộ tịch đều được số hóa theo quy định. Việc liên thông Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng trên địa bàn thành phố Phủ Lý đã đi vào nền nếp. Từ ngày 17/4/2023 đến nay, đã có 53 trẻ em được cấp bản điện tử giấy khai sinh; 20 trường hợp được cấp bản điện tử trích lục khai tử. Từ ngày 21/11/2022 - 28/4/2023, trên địa bàn TP tiếp nhận 1.237 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC đối với 2 nhóm dịch vụ công liên thông. Trong đó: nhóm dịch vụ công đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi là 942 hồ sơ; nhóm dịch vụ công đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí, hỗ trợ chi phí mai táng là 295 hồ sơ.

C0369.00_00_12_27.Still045.jpg
C0369.00_00_09_30.Still036.jpg

Với kế hoạch triển khai mô hình: “Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính"  được thực hiện sâu rộng đến các cấp ủy chính quyền, các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn toàn Thành phố theo phương thức trực tuyến, theo 2 nhóm dịch vụ liên thông: Đăng ký khai sinh- đăng ký thường trú- cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổiĐăng ký khai tử- xóa đăng ký thường trú- trợ cấp mai táng phí.  Mô hình là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, tạo niềm tin của Nhân dân đối với các dịch vụ công của Chính phủ. Từ đó vận động quần chúng Nhân dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và tham gia các mô hình của Đề án 06. Người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, khai tử sẽ có thêm bản điện tử đi kèm với bản giấy. (Bản điện tử sẽ được gửi về địa chỉ Gmail hoặc phương tiện khác do người dân đăng ký và có giá trị pháp lý như bản giấy).

C0369.00_00_15_46.Still056.jpg

Việc triển khai thực hiện mô hình“Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông thủ tục hành chính" trên địa bàn Thành phố sẽ từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, Tổ công tác Đề án 06 các cấp và quần chúng Nhân dân về công tác triển khai thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" (Đề án 06) gắn với thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ cụ thể trong công tác quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương.

C0369.00_00_11_23.Still038.jpg
C0369.00_00_14_04.Still057.jpg

Sau phần triển khai kế hoạch xây dựng mô hình, hội nghị dành thời gian giới thiệu quy trình thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử trên cổng dịch vụ công liên thông. Để thực hiện tốt mô hình, các đơn vị Phòng tư pháp TP, Công an TP, Văn phòng HĐND-UBND TP, Phòng VH TT TP, UBND Phường Lam Hạ và UBND xã Kim Bình đã ký giao ước phối hợp thực hiện các nội dung của mô hình gồm các nội dung : Khảo sát đánh giá thực trạng tình hình, kết quả công tác khai sinh, khai tử trên địa bàn thành phố. Gắn nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tổ công tác Đề án 06 với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, phục vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai thực hiện mô hình “Thí điểm cấp bản điện tử giấy khai sinh, trích lục khai tử khi thực hiện liên thông TTHC" trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ cập nhật tình hình, kết quả vào hồ sơ mô hình trên địa bàn thành phố để đánh giá kết quả đạt được và đề ra những phương hướng trong thời gian tới.​