Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố Phủ Lý xin ý kiến cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng dân cư tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý.

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố Phủ Lý xin ý kiến cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng dân cư tại xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý.
Ngày 22/6/2022, UBND thành phố Phủ Lý xin ý kiến cấp uỷ, chính quyền và cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông bắc nút giao Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý.

Phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông bắc nút giao Phú Thứ, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý được UBND tỉnh phê duyệt có tổng diện tích lập quy hoạch là 683 ha, quy mô dân số đáp ứng khoảng trên 11.000 người. Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 42 m và đất công nghiệp. Phía Nam giáp đường ĐT.439 và khu trung tâm lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, thị xã Duy Tiên. Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng. Phía Tây giáp đường gom phía Đông đường cao tốc theo quy hoạch. Đây là khu đô thị mới đa chức năng hiện đại được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật xã hội và là điểm nhấn về phát triển đô thị phía Đông –Bắc tỉnh Hà Nam Việc triển khai quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực phía Đông bắc nút giao Phú Thứ là cơ sở lập các quy hoạch chi tiết  để kêu gọi các dự án đầu tư, xây dựng phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu về phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Sequence 09.00_00_00_23.Still291.jpg
Sequence 09.00_00_32_17.Still293.jpg

Sequence 09.00_00_28_04.Still297.jpg

Sequence 09.00_00_39_08.Still296.jpg

Tại hội nghị, đại diện ngành chức năng đã thông qua đồ án quy hoạch, quy mô, tính chất, sự cần thiết của dự án, không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các đại biểu đều đồng tình với việc triển khai xây dựng dự án. Bên cạnh đó, các hộ dân có đất nằm trong phạm vi quy hoạch cũng đề nghị các cấp, các ngành và nhà đầu tư sớm triển khai thực hiện dự án và xem xét mức hỗ trợ đền bù GPMB, giải quyết việc làm cho người dân khi thu hồi đất để thực hiện dự án. Khi thực hiện dự án phải đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân...

Sequence 09.00_00_30_01.Still299.jpg

Sequence 09.00_00_16_18.Still298.jpg

Sequence 09.00_00_38_10.Still294.jpg

Việc lấy ý kiến được tổ chức công khai, dân chủ theo hình thức lấy phiếu ý kiến của nhân dân. Các ý kiến tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư đã được đại diện đơn vị chuyên môn tiếp thu, giải trình và tổng hợp, nghiên cứu bổ sung điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với định hướng phát triển của thành phố Phủ Lý và địa phương./. ​