Skip Ribbon Commands
Skip to main content

UBND thành phố triển khai xây dựng mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án” trên địa bàn thành phố

Tin tức - Sự kiện  
UBND thành phố triển khai xây dựng mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án” trên địa bàn thành phố
Sáng ngày 17/2/2022, UBND thành phố triển khai xây dựng mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án” trên địa bàn thành phố.

      Về dự có Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – UV BTV Tỉnh uỷ - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công an Tỉnh; Đại tá Kiều Hữu Tuyển – Phó bí thư Đảng uỷ - Phó Giám đốc CA tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Hà – Phó Giám đốc CA tỉnh. Đại biểu TP có đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UV BTV Tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Phạm Chí Thống – Phó bí thư thường trực Thành uỷ; đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh uỷ viên – Phó bí thư Thành uỷ  – Chủ tịch UBND thành phố. Các đồng chí trong Thường trực Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; đại diện lãnh đạo UBND các phường, xã.

tin.00_00_20_10.Still173.jpg

tin.00_00_20_10.Still174.jpg

     Những năm gần đây, thành phố Phủ Lý đang trên đà phát triển, các dự án được đầu tư với tốc độ nhanh. Nhiều dự án đường giao thông, nhà ở đô thị, trung tâm thương mại dịch vụ, khu, cụm CN, khu Y tế chất lượng cao….được triển khai đồng bộ. Riêng năm 2021, thành phố đã triển khai thực hiện 90 dự án, hoàn thành phê duyệt 80 phương án bồi thường GPMB, chi trả tiền bồi thường GPMB cho gần 1.600 hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án; giải quyết dứt điểm 8 dự án tồn đọng vướng mắc kéo dài. Công tác tổ chức thực hiện cưỡng chế đảm bảo đùng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch….Thành phố cũng đã chỉ đạo tập trung làm tốt công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân phối hợp trong công tác GPMB các dự án, tập trung giải quyết đơn thư kiến nghị của nhân dân, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đảm bảo kịp thời đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, một bộ phận nhân dân chưa chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước về bồi thường GPMB, cố tình cản trở quá trình thu hồi đất, không chịu bàn giao mặt bằng khi có quyết định thu hồi đất, hoặc đã nhận tiền đền bù nhưng không chịu bàn giao mặt bằng, thậm chí cản trở tiến độ thi công công trình. Cá biệt có trường hợp dù được tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng cương quyết không nhận tiền đền bù GPMB. Trước tình hình trên, Thành phố đã triển khai xây dựng mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành đoàn thể và quần chúng nhân dân về công tác xây dựng phong trào “ Toàn dân bảo vệ ANTQ" trong công tác GPMB; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vận động cán bộ nhân dân tích cực tự giác tham gia đảm bản ANTT, chấp hành các chế độ chính sách bồi thường GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo tiến độ, an toàn. Không để xảy ra tình trạng mất ANTT, góp phần hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra…

     Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được quán triệt Thông tri, triển khai Kế hoạch và công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án" trên địa bàn thành phố.

tin.00_00_16_10.Still178.jpg

tin.00_00_43_12.Still176.jpg

     Theo kế hoạch, mô hình “ Liên kết đảm bảo ANTT và vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB triển khai các dự án" trên địa bàn thành phố phải đảm bảo ANCT, TTATXH trong quá trình triển khai thực hiện công tác GPMB dự án; tuyên truyền vận động 100% các hộ dân trong diện thu hồi đất đồng thuận chấp hành chế độ chính sách bồi thường GPMB phục vụ việc thi công các dự án đảm bảo đúng tiến độ; không để các đối tượng phản động, chống đối phần tử xấu kích động, khiếu kiện vượt cấp trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT và tiến độ triển khai xây dựng dự án.

     Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận tham gia đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến quan trọng góp phần cùng thành phố triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình liên kết.

tin.00_00_22_06.Still180.jpg

tin.00_00_29_03.Still181.jpg

tin.00_00_20_12.Still175.jpg

     Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Quốc Hùng – UV BTV Tỉnh uỷ - Bí thư Đảng uỷ - Giám đốc Công an Tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Toàn – UV BTV tỉnh uỷ - Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thành phố đã đạt được trong công tác đảm bảo ANTT, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện công tác GPMB, triển khai các dự án trên địa bàn thành phố. Đồng thời cũng nghiêm túc chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, các đồng chí cũng yêu cầu: Thành phố cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện mô hình liên kết; các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác GPMB; nêu cao trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong nhân dân…

tin.00_00_18_04.Still182.jpg

tin.00_00_16_10.Still177.jpg

    Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Trương Quốc Bảo – Tỉnh uỷ viên – Phó bí thư Thành uỷ  – Chủ tịch UBND thành phố đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CA tỉnh và đồng chí Bí thư thành uỷ để bổ sung, hoàn thiện vào chương trình và Kế hoạch triển khai thực hiện của mô hình. Đồng chí cũng xác định rõ công tác GPMB là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Thành phố và nhấn mạnh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động thực hiện nghiêm, đầy đủ, khoa học Thông tri của Thành uỷ Phủ Lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đàng, Nhà nước về công tác GPMB; gắn việc thực hiện mô hình liên kết với từng dự án, từng đối tượng cụ thể sao cho phù hợp; kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp để giải quyết các vướng mắc; ngay sau hội nghị cần áp dụng ngay mô hình vào các dự án trọng điểm của thành phố…

tin.00_00_21_12.Still183.jpg

    Tại hội nghị đại diện một số đơn vị chức năng đã ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình.​