Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ủy ban Bầu cử phường Trần Hưng Đạo triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin tức - Sự kiện  
Ủy ban Bầu cử phường Trần Hưng Đạo triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Sáng ngày 23/02/2021, Ủy ban Bầu cử phường Trần Hưng Đạo triển khai kế hoạch bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Về dự có các đồng chí trong Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ông bà trong Ban chỉ đạo, thành viên Ủy ban bầu cử phường Trần Hưng Đạo; trưởng các ngành đoàn thể, các ông bà là Bí thư chi bộ, tổ trưởng, trưởng Ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

KHONG XOA.00_00_04_08.Still316.jpg
KHONG XOA.00_00_12_16.Still317.jpg

Tại hội nghị đã công bố quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử phường gồm 11 thành viên; đồng thời quán triệt, triển khai công tác bầu cử; thông qua kế hoạch triển khai công tác bầu cử, hướng dẫn quy trình các bước để lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND phường cũng như dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử…

KHONG XOA.00_00_46_16.Still320 (1).jpg

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, hướng dẫn của Ban thường vụ Quốc hội. Sau khi thống nhất ý kiến với Ban thường trực UBMTTQ và UBND phường và tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 21 người; người được giới thiệu ứng cử là 42 người. Từ nay đến ngày 18/4/2021, Ủy ban bầu cử phường tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo, hiệp thương để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND phường. Ủy ban bầu cử phường cũng đã dự kiến đơn vị bầu cử (khu vực bỏ phiếu) đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại 5 khu vực. Danh sách những người ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ được niêm yết tại các khu vực bầu cử… Các đại biểu cũng đã được hướng dẫn các bước giới thiệu những người ứng cử và quy trình, thủ tục làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2021- 2026.

KHONG XOA.00_00_46_16.Still321.jpg

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, bàn bạc và chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện ở cơ sở, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được diễn ra thành công, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                                                          ​