Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Phủ Lý phối hợp với xã Liêm Tuyền ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật bồi thường, GPMB.

Tin tức - Sự kiện  
Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Phủ Lý phối hợp với xã Liêm Tuyền ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật bồi thường, GPMB.
Ngày 18/5, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Phủ Lý phối hợp với xã Liêm Tuyền ra mắt nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật bồi thường, GPMB. Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Đỗ Quốc Hoàn – Uỷ viên BTV Thành uỷ - Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Phủ Lý, lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của xã, thành viên nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách bối thường GPMB xã Liêm Tuyền.

Trong những năm qua, xã Liêm Tuyền là một trong những xã trọng điểm về thu hút đầu tư của TP Phủ Lý, theo đó, số lượng các dự án có liên quan đến công tác thu hồi đất, thực hiện quy trình GPMB chiếm tỷ lệ tương đối cao. Tuy nhiên, bên cạnh các mặt thuận lợi, công tác thu hồi đất, GPMB của xã cũng gặp không ít khó khăn, đây là nhiệm vụ ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức, cá nhân có diện tích đất bị thu hồi, dễ phát sinh sai phạm, đơn thư khiếu tố...

TIN.00_00_05_17.Still360.jpg
TIN.00_01_22_24.Still366.jpg

TIN.00_01_11_20.Still363.jpg

Tại hội nghị, nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật có 9 thành viên đã thông qua quy chế hoạt động và nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên. Theo đó, nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật bồi thường, GPMB được thành lập trên cơ sở tự nguyện và thực hiện các quy định của pháp luật với nhiệm vụ trọng tâm như: Xây dựng chương trình tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, gắn với nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với từng thời điểm, hiệu quả và xuyên suốt; Khảo sát tình hình dân trí và việc chấp hành pháp luật của nhân dân, lựa chọn giới thiệu, tuyên truyền nội dung pháp luật phù hợp tình hình thực tế từng thôn; Phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân trong xã khi có dự án thực hiện GPMB với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng....

TIN.00_01_11_20.Still362.jpg
TIN.00_01_11_00.Still361.jpg

TIN.00_01_36_15.Still367.jpg

Việc ra mắt mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền chính sách, pháp luật bồi thường, GPMB có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và xây dựng ý thức sống, làm việc theo Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn xã. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bồi thường, GPMB, không để phát sinh điểm nóng và những vụ việc khiếu kiện đông người liên quan đến công tác GPMB. Đồng thời, giúp địa phương đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo lập môi trường thông thoáng cho đầu tư phát triển./.​