Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc ban hành danh mục tài iệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Phủ Lý

Văn bản Chỉ đạo điều hành Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan  
Về việc ban hành danh mục tài iệu ôn tập xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thành phố Phủ Lý