Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc giao nhiệm vụ Khảo sát, Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 phân khu 3 (phân khu phía Tây) theo đồ án điều chỉ...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc giao nhiệm vụ Khảo sát, Lập Quy hoạch phân khu tỷ lệ 12000 phân khu 3 (phân khu phía Tây) theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Phủ Lý đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Tin liên quan