Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đ...

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật kết hợp chỉnh trang đô thị tại phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý