Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng ...

Thông tin khen thưởng, xử phạt  
Về việc khen thưởng các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phủ Lý năm 2021