Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 01: Mua sắm trang, thiết bị... năm 2023

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu gói số 01: Mua sắm trang, thiết bị... năm 2023