Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường b...

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045
Tin liên quan