Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Về việc thỏa thuận, xin ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nông thôn kết hợp nhà ở tại khu vực nút giao đường 68m và đường Lê Đức Thọ, thành phố Phủ Lý

Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển  
Về việc thỏa thuận, xin ý kiến về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư nông thôn kết hợp nhà ở tại khu vực nút giao đường 68m và đường Lê Đức Thọ, thành phố Phủ Lý
Tin liên quan