Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 04/2022/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
2 03/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
3 01/2022/QĐ-UBND 28/02/2022 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
4 07/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
5 06/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng VHTT thành phố​ UBND Thành phố
6 05/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng Nội Vụ thành phố​ UBND Thành phố
7 04/2021/QĐ-UBND 21/09/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng TNMT thành phố​ UBND Thành phố
8 01/2021/QĐ-UBND 04/06/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng Giáo dục và đào tạo thành phố​ UBND Thành phố
9 02/2021/QĐ-UBND 04/06/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng Tư pháp thành phố​ UBND Thành phố