Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 562/QĐ-UBND 19/04/2024 ​Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm và lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 560/QĐ-UBND 19/04/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được thay thế trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý ngành giao thông vận tải tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 319/QĐ-UBND 13/03/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 212/QĐ-UBND 07/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và được thay thế các lĩnh vực: Người có công, Trẻ em, Quản lý lao động ngoài nước, Phòng chống tệ nạn xã hội, An toàn - vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
5 172/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 174/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
7 172/QĐ-UBND 02/02/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức viên chức, Thi đua khen thưởng và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nội vụ tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
8 146/QĐ-UBND 30/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 146/QĐ-UBND 30/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 115/QĐ-UBND 24/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
11 90/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Quảng cáo, Thư viện, Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
12 90/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hợp tác quốc tế, Quảng cáo, Thư viện, Nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
13 91/QĐ-UBND 18/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 71/QĐ-UBND 16/01/2024 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
15 01/2024/QĐ-UBND 01/01/2024 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Phủ Lý UBND Thành phố Phủ Lý
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page