Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

23/04/2013
Trong năm 2012, tỉnh Hà Nam có 04 dự án đang triển khai thực hiện gồm: Dự án năng lượng nông thôn II (REII); dự án hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Phủ Lý; dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - tiểu dự án thành phố Phủ Lý; dự án quản lý ô nhiễm công nghiệp tại các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Nhuệ - Đáy tỉnh Hà Nam.
19/12/2012
Dự án Cầu Châu Giang là một công trình trọng điểm của thành phố Phủ Lý, do Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông I, Bộ Giao thông - Vận tải thi công, có tổng mức đầu tư trên 200 tỷ đồng. Cầu Châu Giang được xây dựng bắc qua sông Châu, nối từ đường Lê Công Thanh sang đường Lê Công Thanh kéo dài (xã Lam Hạ), có diện tích mặt bằng thi công hơn 44 nghìn m2, tổng chiều dài của cầu là trên 500 m. Cầu được khởi công xây dựng từ tháng 3/2010.