Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, các dự án mời gọi vốn đầu tư  
25/12/2012
Ngày 19/10/2012 chủ tịch UBND Tỉnh Hà Nam đã ra quyết định số 1387/QĐ-UBND về Ban hành “Điều lệ Quản lý thực hiện Dự án Khu đô thị bờ Tây sông Đáy, thành phố Phủ Lý”.