Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 29 : Từ ngày 15/07/2024 đến ngày 21/07/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-15:00 Hội nghị Ban thường vụ Thành uỷ Đ/c BT VPTU PH 303
16:00-17:00 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Đ/c BT VPTU PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Hội LHPN thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c PBT Hội LHPN PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 Thành đoàn Phủ Lý tổ chức HN sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 LĐTP Thành đoàn PH 303
15:30-17:00 Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đ/c PBT TTCT HT 318
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-17:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân Đ/c BT Ban TCD Trụ sở Ban TCD
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
15/07/2024
14:00-15:00 Hội nghị Ban thường vụ Thành uỷ Đ/c BT VPTU PH 303
16:00-17:00 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ thành phố Đ/c BT VPTU PH 303
Thứ 3
16/07/2024
14:00-16:00 Hội LHPN thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 Đ/c PBT Hội LHPN PH 303
Thứ 4
17/07/2024
08:00-10:00 Thành đoàn Phủ Lý tổ chức HN sơ kết công tác Đoàn và phong trào TTN 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024 LĐTP Thành đoàn PH 303
15:30-17:00 Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Đ/c PBT TTCT HT 318
Thứ 5
18/07/2024
...
Thứ 6
19/07/2024
14:00-17:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân Đ/c BT Ban TCD Trụ sở Ban TCD
Thứ 7
20/07/2024
...
Chủ nhật
21/07/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...