Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 38 : Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-10:00 - Diễn tập trước đối với lực lượng vũ trang thành phố Ban CHQSTP, xã Kim Bình
07:30-09:30 - 7h30’: Giao ban lãnh đạo ủy ban Đ/c Bảo
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 - Diễn tập trước đối với lực lượng vũ trang thành phố Ban CHQSTP, xã Kim Bình
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị báo cáo tình hình GPMB, thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án khu đô thị Nam Châu Giang Đ/c Bảo, Đ/c Dũng
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị giao ban TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c CT, PCT HĐND PH 320 UBND Tỉnh
08:00-09:00 - 8h00’: Thành đoàn Phủ Lý học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Trực tuyến từ tỉnh đoàn) PH 303
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị nghe báo cáo về việc bàn giao công trình và trình tự thủ tục giao đất, định giá đất dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở cán bộ Trường đại học Xây dựng PH 203 UBND Tỉnh
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020- 2021. Đ/c Thống HT 123
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị giao ban TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c BT HT 318
09:00-10:00 - 9h00’: Dự Lễ công bố trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 PH 309 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị kiểm điểm tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 Đ/c Bảo, Đ/c Dũng PH 123
14:00-16:00 - 14h00’: Họp ban điều hành hoạt động cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Thành Đạt KS Thành Đạt
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị công bố quyết định thành lập hội đồng bồi thường GPMB 1 số dự án trên địa bàn thành phố Đ/c Dũng HT 123
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Trung ương Đ/c BT HT 318
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cho lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện bằng hình thức trực tuyến. LĐUB
08:00-10:45 - 8h00’: Hội nghị giao ban TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. HT 318
08:00-09:45 - 8h00’: Họp tiểu ban trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng và tuyên truyền trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đ/c Liêm PH 215
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
13/09/2021
07:30-10:00 - Diễn tập trước đối với lực lượng vũ trang thành phố Ban CHQSTP, xã Kim Bình
07:30-09:30 - 7h30’: Giao ban lãnh đạo ủy ban Đ/c Bảo
Thứ 3
14/09/2021
08:00-09:00 - Diễn tập trước đối với lực lượng vũ trang thành phố Ban CHQSTP, xã Kim Bình
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị báo cáo tình hình GPMB, thông qua phương án cưỡng chế thu hồi đất dự án khu đô thị Nam Châu Giang Đ/c Bảo, Đ/c Dũng
Thứ 4
15/09/2021
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị giao ban TT HĐND tỉnh với TT HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c CT, PCT HĐND PH 320 UBND Tỉnh
08:00-09:00 - 8h00’: Thành đoàn Phủ Lý học tập, quán triệt chuyên đề năm 2021 về “học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Trực tuyến từ tỉnh đoàn) PH 303
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị nghe báo cáo về việc bàn giao công trình và trình tự thủ tục giao đất, định giá đất dự án đầu tư xây dựng HTKT khu nhà ở cán bộ Trường đại học Xây dựng PH 203 UBND Tỉnh
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục và công tác thi đua khen thưởng năm học 2020- 2021. Đ/c Thống HT 123
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị giao ban TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. Đ/c BT HT 318
09:00-10:00 - 9h00’: Dự Lễ công bố trực tuyến về Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 PH 309 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị kiểm điểm tình hình thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2021 Đ/c Bảo, Đ/c Dũng PH 123
14:00-16:00 - 14h00’: Họp ban điều hành hoạt động cơ sở cách ly y tế tập trung tại Khách sạn Thành Đạt KS Thành Đạt
Thứ 5
16/09/2021
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị công bố quyết định thành lập hội đồng bồi thường GPMB 1 số dự án trên địa bàn thành phố Đ/c Dũng HT 123
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các Quy định số 22-QĐ/TW, Quy định số 24-QĐ/TW, Quyết định số 23-QĐ/TW của Trung ương Đ/c BT HT 318
Thứ 6
17/09/2021
08:00-09:00 - 8h00’: Hội nghị triển khai tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cho lãnh đạo các sở, ngành và UBND cấp huyện bằng hình thức trực tuyến. LĐUB
08:00-10:45 - 8h00’: Hội nghị giao ban TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021- 2026. HT 318
08:00-09:45 - 8h00’: Họp tiểu ban trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng và tuyên truyền trong diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Đ/c Liêm PH 215
Thứ 7
18/09/2021
...
Chủ nhật
19/09/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...