Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 49 : Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 05/12/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:30 - 8h00’: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đ/c Bảo PH 320 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân dự án Nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1; dự án ĐTXD các trạm bơm đầu mối khu vực TP Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đ/c Dũng PH 309 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đ/c BT HT 123
14:00-16:00 14h00’: Dự Hội nghị nghe báo cáo việc sáp nhập, bàn giao các Ban quản lý dự án Đ/c Liêm PH 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 - Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đ/c BT,CT Tỉnh ủy
08:00-09:30 - 8h00’: Dự Hội nghị nghe chương trình phát triển nhà ở và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
08:15-10:30 - 8h15’: Dự liên hoan tuyên truyền cổ động “phòng, chống dịch bệnh Covid - 19” Đ/c Quân NVH Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị trực tuyếnphiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Đ/c Bảo PH 320 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-09:00 - 8h00’: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
08:00-10:00 - 8h00’: Dự Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2021 Sở Công thương
14:00-16:00 - 14h00’: Họp ủy viên ủy ban thành phố lần thứ 5 Đ/c Bảo PH 303
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo dự thảo kết luận thanh tra một số cuộc thanh tra theo kế hoạch. LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-16:00 - Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BTV thành ủy và cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Thành ủy, các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố năm 2021. Đ/c BT PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-10:00 - 8h00’: Liên đoàn lao động thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. LĐTP HT 318
08:00-11:00 - 8h00’: Dự Hội nghị Nghe Báo cáo các Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về quản lý đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý, thương mại, dịch vụ LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
14:00-16:00 - Giao ban TT Thành ủy
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
29/11/2021
08:00-10:30 - 8h00’: Dự Hội nghị trực tuyến về công tác quy hoạch với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Đ/c Bảo PH 320 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị nghe các sở, ngành báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân dự án Nâng cấp, gia cố, tăng khả năng thoát lũ và chống sạt lở bờ sông Đáy thuộc địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 1; dự án ĐTXD các trạm bơm đầu mối khu vực TP Phủ Lý nhằm nâng cao năng lực thoát nước, chống ngập, úng và kết hợp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp. Đ/c Dũng PH 309 UBND tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Đ/c BT HT 123
14:00-16:00 14h00’: Dự Hội nghị nghe báo cáo việc sáp nhập, bàn giao các Ban quản lý dự án Đ/c Liêm PH 320 UBND tỉnh
Thứ 3
30/11/2021
08:00-10:00 - Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đ/c BT,CT Tỉnh ủy
08:00-09:30 - 8h00’: Dự Hội nghị nghe chương trình phát triển nhà ở và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2022. LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
08:15-10:30 - 8h15’: Dự liên hoan tuyên truyền cổ động “phòng, chống dịch bệnh Covid - 19” Đ/c Quân NVH Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị trực tuyếnphiên họp của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Đ/c Bảo PH 320 UBND tỉnh
Thứ 4
01/12/2021
08:00-09:00 - 8h00’: Dự họp Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
08:00-10:00 - 8h00’: Dự Hội nghị bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và xét chọn danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ tỉnh Hà Nam năm 2021 Sở Công thương
14:00-16:00 - 14h00’: Họp ủy viên ủy ban thành phố lần thứ 5 Đ/c Bảo PH 303
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị nghe Thanh tra tỉnh báo cáo dự thảo kết luận thanh tra một số cuộc thanh tra theo kế hoạch. LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
Thứ 5
02/12/2021
08:00-16:00 - Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể BTV thành ủy và cá nhân các đồng chí Uỷ viên BTV Thành ủy, các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố năm 2021. Đ/c BT PH 303
Thứ 6
03/12/2021
08:00-10:00 - 8h00’: Liên đoàn lao động thành phố tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. LĐTP HT 318
08:00-11:00 - 8h00’: Dự Hội nghị Nghe Báo cáo các Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về quản lý đô thị, xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý, thương mại, dịch vụ LĐUB PH 203 UBND Tỉnh
14:00-16:00 - Giao ban TT Thành ủy
Thứ 7
04/12/2021
...
Chủ nhật
05/12/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...