Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 39 : Từ ngày 19/09/2022 đến ngày 25/09/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VII năm 2022 Đ/c Quân p. VHTT Đề Lảnh Giang, Duy Tiên
14:00-17:00 TT Thành ủy nghe báo cáo công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện BTV Thành ủy quản lý của phường, xã TTTU Ban TC PH 222
14:00-17:00 Làm việc với Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại một số đơn vị về “việc tuân thủ pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của chính quyền cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016- 2021”. Đ/c Dũng P. Lam Hạ
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân Đ/c Bảo Ban TCD Ban TCD
08:00-10:00 Hội người khuyết tật thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027 Đ/c Quân Hội NKT HT 123
08:00-10:00 Dự hội nghị Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thị, thành ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đ/c BT Tinh ủy
14:00-17:00 Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch 1/5000 phân khu 1 thuộc đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thành phố. HT 318 P.QLĐT HT 318
14:00-16:00 Làm việc với Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại một số đơn vị về “việc tuân thủ pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của chính quyền cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016- 2021”. Đ/c Dũng X.Tiên Hiệp
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 9 LĐTP HT 318
14:00-17:00 Dự Họp "Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tỉnh Hà Nam" nghe rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố và các nội dung đề nghị cập nhật Kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2022 LĐUB PH 320 UBND Tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng Khu sản xuất cây giống, rau, hoa, cây cảnh chất lượng cao gắn với phát triển du lịch sinh thái nhà vườn. Đ/c Quân p. Kinh tế PH 303
14:00-17:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân tháng 9/2022 Đ/c BT Ban tiếp công dân Trụ sở Ban TCD
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-10:30 Dự khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 Đ/c BT NVH TT Tỉnh
08:00-11:00 Hội nghị giao ban giữa TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã quý III năm 2022 Đ/c BT HT 123
14:00-17:00 Hội phụ nữ tập huấn kiến thức pháp luật cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn TP Hội LHPN HT 123
14:00-17:00 Tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên năm 2022 Đ/c Quân P. tư pháp HT 318
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ 39 Đ/c BT PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng (Trực tuyến) LĐUB VHTT HT318
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Thành ủy Đ/c BT PH 222
14:00-17:00 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố Đ/c Bí Thư HT 123
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
19/09/2022
08:00-11:00 Dự liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu tỉnh Hà Nam lần thứ VII năm 2022 Đ/c Quân p. VHTT Đề Lảnh Giang, Duy Tiên
14:00-17:00 TT Thành ủy nghe báo cáo công tác quy hoạch các chức danh thuộc diện BTV Thành ủy quản lý của phường, xã TTTU Ban TC PH 222
14:00-17:00 Làm việc với Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại một số đơn vị về “việc tuân thủ pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của chính quyền cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016- 2021”. Đ/c Dũng P. Lam Hạ
Thứ 3
20/09/2022
08:00-11:00 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân Đ/c Bảo Ban TCD Ban TCD
08:00-10:00 Hội người khuyết tật thành phố tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022- 2027 Đ/c Quân Hội NKT HT 123
08:00-10:00 Dự hội nghị Đ/c Bí thư Tỉnh ủy làm việc với bí thư các huyện, thị, thành ủy, thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan về tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Đ/c BT Tinh ủy
14:00-17:00 Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư về nhiệm vụ quy hoạch 1/5000 phân khu 1 thuộc đồ án điều chỉnh chung quy hoạch thành phố. HT 318 P.QLĐT HT 318
14:00-16:00 Làm việc với Tổ công tác của Ban pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại một số đơn vị về “việc tuân thủ pháp luật trong tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất của chính quyền cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2016- 2021”. Đ/c Dũng X.Tiên Hiệp
Thứ 4
21/09/2022
08:00-11:00 Hội nghị báo cáo viên mở rộng tháng 9 LĐTP HT 318
14:00-17:00 Dự Họp "Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện tỉnh Hà Nam" nghe rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thành phố và các nội dung đề nghị cập nhật Kế hoạch sử dụng đất thành phố năm 2022 LĐUB PH 320 UBND Tỉnh
14:00-17:00 Hội nghị triển khai một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư xây dựng Khu sản xuất cây giống, rau, hoa, cây cảnh chất lượng cao gắn với phát triển du lịch sinh thái nhà vườn. Đ/c Quân p. Kinh tế PH 303
14:00-17:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân tháng 9/2022 Đ/c BT Ban tiếp công dân Trụ sở Ban TCD
Thứ 5
22/09/2022
07:30-10:30 Dự khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh nhiệm kỳ 2022- 2027 Đ/c BT NVH TT Tỉnh
08:00-11:00 Hội nghị giao ban giữa TT HĐND thành phố với TT HĐND các phường xã quý III năm 2022 Đ/c BT HT 123
14:00-17:00 Hội phụ nữ tập huấn kiến thức pháp luật cho phụ nữ khuyết tật trên địa bàn TP Hội LHPN HT 123
14:00-17:00 Tập huấn Luật Hòa giải ở cơ sở và hướng dẫn nghiệp vụ cho hòa giải viên năm 2022 Đ/c Quân P. tư pháp HT 318
14:00-17:00 Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy kỳ 39 Đ/c BT PH 303
Thứ 6
23/09/2022
08:00-11:00 Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho Thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng (Trực tuyến) LĐUB VHTT HT318
14:00-17:00 Giao ban Thường trực Thành ủy Đ/c BT PH 222
14:00-17:00 Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Thành phố Đ/c Bí Thư HT 123
Thứ 7
24/09/2022
...
Chủ nhật
25/09/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...