Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 21 : Từ ngày 16/05/2022 đến ngày 22/05/2022

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Dự phiên giải trình và họp TT HĐND tỉnh tháng 5/2022 Tỉnh ủy
14:00-16:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân Đ/c BT Trụ sở Ban tiếp công dân
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021 Đ/c Dũng HT 318
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 06 cuả Bộ chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. LĐUB HT 318
14:00-17:00 Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn Đ/c Bảo, Đ/c Dũng PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
14:00-16:00 Hội nghị tuyên dương khen thưởng đối với giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2021-2022 LĐTP HT 318
16:00-17:00 Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” giữa UBND thành phố và UBMTTQ thành phố. Đ/c Quân PH303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-17:00 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân Đ/c Bảo Trụ sở Ban tiếp công dân
08:00-11:00 Hội thảo về Cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1930- 2020”. Đ/c BT PH 303
14:00-16:00 Giao ban Thường trực Thành ủy Đ/c BT PH 222
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch phía Tây đường Cao tốc, Quy hoạch khu đại học Nam Cao LĐUB PH 203 UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
16/05/2022
08:00-11:00 Dự phiên giải trình và họp TT HĐND tỉnh tháng 5/2022 Tỉnh ủy
14:00-16:00 Đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp công dân Đ/c BT Trụ sở Ban tiếp công dân
Thứ 3
17/05/2022
08:00-11:00 Hội nghị tổng kết tổng điều tra kinh tế năm 2021 Đ/c Dũng HT 318
Thứ 4
18/05/2022
08:00-11:00 Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Nghị quyết 06 cuả Bộ chính trị về quy hoạch, phát triển đô thị đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. LĐUB HT 318
14:00-17:00 Hội nghị nghe các đơn vị báo cáo công tác giải quyết đơn thư trên địa bàn Đ/c Bảo, Đ/c Dũng PH 303
Thứ 5
19/05/2022
14:00-16:00 Hội nghị tuyên dương khen thưởng đối với giáo viên học sinh có thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2021-2022 LĐTP HT 318
16:00-17:00 Hội nghị triển khai Kế hoạch phối hợp thực hiện mô hình “chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ” giữa UBND thành phố và UBMTTQ thành phố. Đ/c Quân PH303
Thứ 6
20/05/2022
07:30-17:00 Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp công dân Đ/c Bảo Trụ sở Ban tiếp công dân
08:00-11:00 Hội thảo về Cuốn “Lịch sử Đảng bộ thành phố giai đoạn 1930- 2020”. Đ/c BT PH 303
14:00-16:00 Giao ban Thường trực Thành ủy Đ/c BT PH 222
14:00-17:00 Dự Hội nghị nghe báo cáo quy hoạch phía Tây đường Cao tốc, Quy hoạch khu đại học Nam Cao LĐUB PH 203 UBND tỉnh
Thứ 7
21/05/2022
...
Chủ nhật
22/05/2022
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...