Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của ubnd thành phố phủ lý

Tuần 25 : Từ ngày 14/06/2021 đến ngày 20/06/2021

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-10:00 - 7h30’: UB MTTQ thành phố tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 LĐTP HT 123
08:00-09:00 - 8h00’: Uỷ ban bầu cử Thành phố tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐTP HT 318
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá Đ/c Liêm UBND xã Đinh Xá
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương Đ/c Quân HT tầng 5 Sở LĐTBXH
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị trực tuyến “đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021” Đ/c Dũng Kho bạc nhà nước
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương Đ/c Quân HT tầng 5 Sở LĐTBXH
10:15-11:00 - 10h15’:Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh và các đơn vị báo cáo một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Bảo Phòng 207 Tỉnh uỷ
14:00-16:00 - 14h00’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đ/c Bí thư HT 123
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị đối thoại với bà Đinh Thị Yên - tổ 6 Lương Khánh Thiện Đ/c Dũng Trụ sở BTD Tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-08:30 - 7h30’: Dự Hội nghị Uỷ ban bầu cử Tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐTP HT UBND Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm 2021 Đ/c Quân PH 303
14:00-16:00 - 14h00’: Dự phiên họp Uỷ ban thảo luận Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là thương mại dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. LĐTP PH 320 UBND Tỉnh
14:30-16:30 - 14h30’: Dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo Kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Hà Nam Đ/c Bảo PH 203 UBND Tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-16:30 - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 do Thủ tướng chính phủ chủ trì. Đ/c Bảo Phòng 320 UBND Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị triển khai mô hình “tự quản, tự phòng chống Covid- 19” Đ/c Quân NVH phường Liêm Chính
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-16:30 - Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
08:00-11:30 - 8h00’: Hội nghị kiểm điểm tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố LĐTP PH 303
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:15-10:15 - 7h15’: Đại hội Hội chữ thập đỏ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2021- 2026 LĐTP HT 318
14:00-16:30 Giao ban thường trực Thành uỷ TTTU PH 222
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
14/06/2021
07:30-10:00 - 7h30’: UB MTTQ thành phố tổ chức Chương trình phát động hưởng ứng quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 LĐTP HT 123
08:00-09:00 - 8h00’: Uỷ ban bầu cử Thành phố tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐTP HT 318
08:00-09:00 - 8h00’: Dự Hội nghị kiểm tra thực tế tiến độ thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Xử lý cấp bách sạt lở và nâng cấp tuyến đê bối Đinh Xá Đ/c Liêm UBND xã Đinh Xá
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương Đ/c Quân HT tầng 5 Sở LĐTBXH
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị trực tuyến “đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn vay nước ngoài 5 tháng đầu năm 2021” Đ/c Dũng Kho bạc nhà nước
08:30-09:30 - 8h30’: Dự Hội nghị triển khai đón người lao động Hà Nam bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang về địa phương Đ/c Quân HT tầng 5 Sở LĐTBXH
10:15-11:00 - 10h15’:Dự Hội nghị Thường trực Tỉnh uỷ nghe Ban cán sự Đảng UBND Tỉnh và các đơn vị báo cáo một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Bảo Phòng 207 Tỉnh uỷ
14:00-16:00 - 14h00’: Họp Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Đ/c Bí thư HT 123
14:00-16:00 - 14h00’: Dự Hội nghị đối thoại với bà Đinh Thị Yên - tổ 6 Lương Khánh Thiện Đ/c Dũng Trụ sở BTD Tỉnh
Thứ 3
15/06/2021
07:30-08:30 - 7h30’: Dự Hội nghị Uỷ ban bầu cử Tỉnh tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. LĐTP HT UBND Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị triển khai Kế hoạch tổ chức các kỳ thi năm 2021 Đ/c Quân PH 303
14:00-16:00 - 14h00’: Dự phiên họp Uỷ ban thảo luận Dự thảo Nghị quyết của Tỉnh uỷ: Đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là thương mại dịch vụ chất lượng cao, logistics và du lịch tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. LĐTP PH 320 UBND Tỉnh
14:30-16:30 - 14h30’: Dự Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo Kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2020 tỉnh Hà Nam Đ/c Bảo PH 203 UBND Tỉnh
Thứ 4
16/06/2021
07:30-16:30 - Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 do Thủ tướng chính phủ chủ trì. Đ/c Bảo Phòng 320 UBND Tỉnh
14:00-16:00 - 14h00’: Hội nghị triển khai mô hình “tự quản, tự phòng chống Covid- 19” Đ/c Quân NVH phường Liêm Chính
Thứ 5
17/06/2021
07:30-16:30 - Dự Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đ/c Bí thư Tỉnh uỷ
08:00-11:30 - 8h00’: Hội nghị kiểm điểm tình hình giải quyết đơn thư trên địa bàn thành phố LĐTP PH 303
Thứ 6
18/06/2021
07:15-10:15 - 7h15’: Đại hội Hội chữ thập đỏ thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2021- 2026 LĐTP HT 318
14:00-16:30 Giao ban thường trực Thành uỷ TTTU PH 222
Thứ 7
19/06/2021
...
Chủ nhật
20/06/2021
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...