Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam triển khai hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Tin tức - Sự kiện  
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam triển khai hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam triển khai hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội

       Thực hiện Nghị định số 36/2022/NĐ-CP ngày 30/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội, nguồn vốn cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để Ngân hàng Chính sách xã hội  cho vay theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Hà Nam thông báo về việc hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo Nghị định số 36/2022/NĐ-CP của Chính phủ như sau:

     1. Các khách hàng vay vốn được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Thuộc các chương trình tín dụng chính sách do NHCSXH cho vay theo: Nghị định của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; văn bản ủy thác của chính quyền địa phương, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, các hiệp hội, các hội, các tổ chức phi Chính phủ, các cá nhân trong và ngoài nước; thỏa thuận tài trợ nước ngoài khác;

- Có lãi suất vay vốn trên 6%/năm;

- Được NHCSXH giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian hỗ trợ lãi suất;

- Khách hàng vay vốn đúng đối tượng vay vốn và sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định.

     2. Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất, thời gian vay được hỗ trợ lãi suất, mức hỗ trợ lãi suất và số tiền hỗ trợ lãi suất

- Thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất là từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2023 hoặc khi NHCSXH thông báo kết thúc thực hiện hỗ trợ lãi suất theo quy định của Chính phủ.

- Thời gian vay được hỗ trợ lãi suất được xác định từ thời điểm giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc nhưng không nằm ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất.

- Mức hỗ trợ lãi suất cho khách hàng là 2%/năm tính trên số dư nợ vay của các khoản giải ngân được giải ngân trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất và thời gian vay được hỗ trợ lãi suất.

- Số tiền hỗ trợ lãi suất thực tế cho một khoản giải ngân được xác định bằng 2% nhân với tổng các tích số giữa số dư nợ với số ngày dư nợ thực tế được hỗ trợ lãi suất của khoản giải ngân chia cho 365.

      3. Phương thức hỗ trợ lãi suất

Hàng tháng, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tính số tiền lãi được hỗ trợ và giảm trừ vào số tiền lãi phải trả của khách hàng vay vốn.

      4. Xử lý thu hồi số tiền đã hỗ trợ lãi suất

     Trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện khoản vay của khách hàng không đáp ứng đủ điều kiện được ngân sách nhà nước hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị định số 36/2022/NĐ-CP thì NHCSXH tiến hành thu hồi ngay số tiền NHCSXH đã hỗ trợ lãi suất cho khách hàng vay vốn.

     Mọi chi tiết xin liên hệ tại các điểm giao dịch của NHCSXH tại trụ sở UBND các phường, xã vào thời gian trực giao dịch của NHCSXH đã niêm yết công khai tại UBND các phường, xã hoặc trực tiếp liên hệ tại chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam, địa chỉ: số 104 đường Nguyễn Viết Xuân phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam vào giờ hành chính, điện thoại: 02263.850.511.​