Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công  
02/08/2013
Thời gian qua, Thành phố Phủ lý đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần thay đổi diện mạo đô thị theo hướng hiện đại và xây dựng nếp sống văn minh đô thị.