Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách thủ tục Hành chính

Danh sách thủ tục hành chính  
thủ tục hành chính
STTTên Thủ tục hành chínhLĩnh vựcCơ quan giải quyết
1 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với các trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Lĩnh vực Tài nguyên 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
2 Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lĩnh vực Công Thương UBND cấp Huyện
3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lĩnh vực Công Thương UBND cấp Huyện
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lĩnh vực Công Thương UBND cấp Huyện
5 Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Lĩnh vực Công Thương UBND cấp Huyện
6 Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lĩnh vực Công Thương UBND cấp Huyện
7 Xóa đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
9 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao thông vận tải 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
11 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
12 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
13 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Lĩnh vực Giao thông vận tải 1. Thủ tục hành chính cấp huyện
14 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
15 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Lĩnh vực Lao động UBND cấp Huyện
16 Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 luật tín ngưỡng, tôn giáo Lĩnh vực Nội Vụ UBND cấp Huyện
17 Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp là trẻ em có cả cha, mẹ bị chết, mất tích mà không có người thân thích chăm sóc nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng Lĩnh vực Lao động UBND cấp Huyện
18 Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế Lĩnh vực bảo trợ xã hội UBND cấp xã
19 Tiếp nhận đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp vào các cơ sở bảo trợ xã hội Lĩnh vực Lao động UBND cấp xã
20 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội UBND cấp xã
21 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Lĩnh vực bảo trợ xã hội UBND cấp xã
22 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Lĩnh vực bảo trợ xã hội UBND cấp xã
23 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Lĩnh vực Giao thông vận tải UBND cấp huyện
24 Tặng Danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Lĩnh vực Nội Vụ UBND cấp Huyện
25 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Lĩnh vực Lao động UBND cấp Huyện
26 Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện Lĩnh vực Nội Vụ UBND cấp Huyện
27 Thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Lĩnh vực Thanh Tra UBND cấp xã
28 Thủ tục xử lý đơn thư Lĩnh vực Thanh Tra UBND cấp huyện
29 Thủ tục giải quyết tố cáo Lĩnh vực Thanh Tra UBND cấp xã
30 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Lĩnh vực Thông tin và truyền thông UBND cấp huyện
>>>|
Previous Page 1-30 Next Page