Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Phủ Lý

Thông tin cần biết  
Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) trên địa bàn thành phố Phủ Lý