Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất gi...

Thông tin cần biết  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án " đầu tư xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao sản xuất giống và sản phẩm hoa, cây cảnh chất lượng cao" tại xã Phù Vân, thành phố Phủ Lý, Hà Nam