Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Thông tin tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách  
26/10/2018
Ngày 26/10/2018, Phường Trần Hưng Đạo phối hợp với Sở Tư pháp Tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Bộ luật dân sự năm 2015 và luật đất đai năm 2013 cho nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn phường. Dự hội nghị có đại diện báo cáo viên của Sở Tư pháp Tỉnh, lãnh đạo đảng ủy, UBND phường cùng nhân dân, doanh nghiệp và các tổ viên tổ hòa giải cơ sở trên địa bàn phường.
123
Previous Page 1-15 Next Page