Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 42/2022/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 39/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
3 36/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 37/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
5 35/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
6 1629/QĐ-UBND 30/08/2022 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố Phủ Lý​ UBND tỉnh Hà Nam
7 11/2022/NQ-HĐND 04/08/2022 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
8 16/2022/NQ-HĐND 04/08/2022 Quy định nội dung, mức chi tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; nâng ngạch công chức; thăng hạng viên chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
9 04/2022/QĐ-UBND 30/06/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
10 03/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
11 01/2022/QĐ-UBND 28/02/2022 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
12 07/2021/QĐ-UBND 30/12/2021 Quyết định Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động Thương Binh và Xã hội thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố
13 06/2021/QĐ-UBND 15/12/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng VHTT thành phố​ UBND Thành phố
14 05/2021/QĐ-UBND 28/10/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng Nội Vụ thành phố​ UBND Thành phố
15 04/2021/QĐ-UBND 21/09/2021 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu chức năng tổ chức của Phòng TNMT thành phố​ UBND Thành phố
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page