Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 29/2023/QPPL-UBND 22/06/2023 V/v sửa đổi bổ sung một số điều của quy định một số nội dung về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất ban hành kèm theo quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 12/9 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
2 24/2023/QĐ-UBND 27/04/2023 Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát tiển chính thức của các cơ qua, tổ chức cá nhân nước ngoài dành cho VN trên địa bàn tỉnh Hà Nam UBND tỉnh Hà Nam
3 01/2023/QĐ-UBND 28/02/2023 uy chế của Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý nhiệm kỳ 2021 - 2026​ UBND Thành phố Phủ Lý
4 07/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ LýBan hành: 29/12/2022Hiệu lực : 06/01/2023 UBND Thành phố Phủ Lý
5 08/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết địnhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố Phủ Lý​ Ban hành: 29/12/2022Hiệu lực: 06/01/2023 UBND Thành phố Phủ Lý
6 08/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND Phủ Lý​ UBND Thành phố Phủ Lý
7 63/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
8 100/2022/NĐ-CP 07/12/2022 Nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao​ Chính Phủ
9 11/2022/TT-BVHTTVDL 03/11/2022 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
10 49/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 ​Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà NamBan hành:03/10/2022Hiệu lực:15/10/2022​ UBND tỉnh Hà Nam
11 06/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố Phủ Lý
12 05/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố Phủ Lý
13 42/2022/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 42/2022/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà NamBan hành: 08/09/2022Hiệu lực: 19/09/2022 UBND tỉnh Hà Nam
15 39/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page