Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Danh sách văn bản

Danh sách văn bản  
STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu nội dungCơ quan ban hànhTải văn bản
1 07/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ LýBan hành: 29/12/2022Hiệu lực : 06/01/2023 UBND Thành phố Phủ Lý
2 08/2022/QĐ-UBND 29/12/2022 Quyết địnhQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânthành phố Phủ Lý​ Ban hành: 29/12/2022Hiệu lực: 06/01/2023 UBND Thành phố Phủ Lý
3 63/2022/QĐ-UBND 26/12/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
4 100/2022/NĐ-CP 07/12/2022 Nghị định 100/2022/NĐ-CP bãi bỏ Nghị định số 49/2012/NĐ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao​ Chính Phủ
5 11/2022/TT-BVHTTVDL 03/11/2022 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý, Chủ tịch Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
6 49/2022/QĐ-UBND 03/10/2022 ​Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà NamBan hành:03/10/2022Hiệu lực:15/10/2022​ UBND tỉnh Hà Nam
7 06/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Quản lý đô thị thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố Phủ Lý
8 05/2022/QĐ-UBND 30/09/2022 Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Văn hóa và thông tin thành phố Phủ Lý​ UBND Thành phố Phủ Lý
9 42/2022/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
10 42/2022/QĐ-UBND 08/09/2022 Ban hành khung giá dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Hà NamBan hành: 08/09/2022Hiệu lực: 19/09/2022 UBND tỉnh Hà Nam
11 39/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
12 39/2022/QĐ-UBND 07/09/2022 Quyết định Quy định mức chi tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà NamBan hành: 09/09/2022Hiệu lực: 20/09/222​ UBND tỉnh Hà Nam
13 36/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Về phí và lệ phí trong lĩnh vực Tư pháp trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
14 37/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Quyết định Về thu phí, lệ phí thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
15 35/2022/QĐ-UBND 31/08/2022 Về Lệ phí cấp giấy phép cho người lao động nước ngoài làm việc tại Hà Nam​ UBND tỉnh Hà Nam
>>>|
Previous Page 1-15 Next Page