Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định 197/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

Lĩnh vực Văn hóa Quyết định 197/QĐ-UBND  
Quyết định 197/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

 Quyết định 197/QĐ-UBND V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam

hanam.gov.vn/phuly/TaiLieu/sở_VHTTDl_t2.2017. (1).pdf

Tin liên quan