Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin các dự án đang triển khai. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 3,3ha thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo.

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Thông tin các dự án đang triển khai. Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 3,3ha thuộc khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo.

Tên dự án:  Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở 3,3ha thuộc khu du đô thị mới Nam

Trần Hưng Đạo.

Chủ đầu tư: UBND Thành phố Phủ Lý.

Mục tiêu chính: Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất; kết cấu mặt đường, hè đường, cây xanh.

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng):  Khu đô thị mới Nam Trần Hưng Đạo ( Phường Trần Hưng Đạo - Thành phố Phủ lý).

 Lĩnh vực chuyên môn: 

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án):  62.287,1 triệu đồng

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 228 ngày 11/2/2015.