Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xây dựng nhà lớp học trường THCS Trần Quốc Toản - phường Hai Bà Trưng.

Danh sách các dự án Các dự án đang triển khai  
Xây dựng nhà lớp học trường THCS Trần Quốc Toản - phường Hai Bà Trưng.

Tên dự án:  Xây dựng nhà lớp học trường THCS Trần Quốc Toản

Chủ đầu tư: UBND thành phố Phủ Lý( ĐVTH: Ban qản lý dự án đầu tư xây dựng số 2).

Mục tiêu chính: Xây mới nhà lớp học 03 tầng (giai đoạn 01 - tầng 1+2)

Địa điểm đầu tư (địa điểm xây dựng):  Phường Hai Bà Trưng.

 Lĩnh vực chuyên môn: Ngành giáo dục

Loại dự án:

Thời gian thực hiện: 2014 - 2015

Tổng mức đầu tư (kinh phí dự án):  4882,21

Nguồn vốn đầu tư:

Tình trạng dự án:

Xem chi tiết thông tin dự án tại Quyết định 442 ngày 29/4/2014.