Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH Thành phố Phủ Lý sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Tin tức - Sự kiện  
Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH Thành phố Phủ Lý sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.
Ngày 11/10/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Thành phố Phủ Lý tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đ/c Phạm Văn Quân - Ủy viên BTV Thành ủy - phó chủ tịch UBND thành phố, Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội Thành phố, lãnh đạo UBND 21 phường, xã trên địa bàn thành phố.

TIN.00_02_01_04.Still100.jpg
TIN.00_02_07_17.Still099.jpg

9 tháng đầu năm, công tác cho vay các chương trình tín dụng chính sách được ngân hàng thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, chế độ, đúng quy trình nghiệp vụ; Vốn được giải ngân kịp thời đáp ứng được nhu cầu của các đối tượng được hưởng từ chính sách tín dụng ưu đãi…Tính đến ngày 30/9/2022 tổng nguồn vốn đạt hơn 319 tỷ đồng, tăng 25,5%; doanh số cho vay đạt trên 119 tỷ đồng với 1.981 lượt hộ vay vốn tăng trên 25 tỷ đồng so với quý trước. Tổng d­ư nợ đạt trên 317 tỷ đồng đạt 99,3 % kế hoạch dư nợ.Về chất lượng tín dụng: Nợ quá hạn là 914 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,29% tổng dư nợ. Đối với hoạt động ủy thác qua các tổ chức chính trị - xã hội quản lý hơn 299 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 94,5%  tổng dư nợ. Hoạt động của các Tổ tiết kiệm-vay vốn trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Qua đánh giá có 159 tổ xếp loại tốt (chiếm 93%), 6 tổ xếp loại khá (chiếm 3,51%).  Hiện nay toàn thành phố hiện có 6/21 đơn vị phường, xã không có nợ quá hạn.

TIN.00_01_55_10.Still101.jpg

Tại Hội nghị các thành viên Ban Đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố  đã tập trung thảo luận những tồn tại, vướng mắc và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022 đó là: Tiếp tục chỉ đạo NHCSXH thành phố, tổ chức chính trị xã hội, UBND, Ban giảm nghèo các phường, xã trong việc tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ tới các đối tượng được thụ hưởng, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tăng trưởng dư nợ các chương trình tín dụng, đặc biệt là các chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 11/NĐ-CP của chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt các Chỉ thị, Kết luận của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội…

TIN.00_02_01_11.Still097.jpg
TIN.00_01_59_17.Still098.jpg

Phát biểu kết luận hội nghị, đ/c Phạm Văn Quân - Ủy viên BTV Thành ủy - phó chủ tịch UBND thành phố đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH thành phố đạt được trong thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Ban đại diện HĐQT ngân hàng CSXH thành phố tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội tới người dân. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng. Tập trung chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ khai thác và vay vốn góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố./.​