Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công an Thành phố Phủ Lý triển khai thực hiện Đề án của UBND Tỉnh và Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng “ Công an phường Điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023-2030.

Tin tức - Sự kiện  
Công an Thành phố Phủ Lý triển khai thực hiện Đề án của UBND Tỉnh và Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng “ Công an phường Điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023-2030.
Chiều ngày 27/9/2023, Tại phiên họp ủy viên UBND thành phố lần thứ 23, Công an Thành phố Phủ Lý triển khai thực hiện Đề án của UBND Tỉnh và Kế hoạch của UBND Thành phố về xây dựng “Công an phường Điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” giai đoạn 2023-2030. Về dự hội nghị có đồng chí Phạm văn Quân-UVBTV Thành ủy-  Phó chủ tịch UBND Thành phố; lãnh đạo Công an Thành phố và các phòng ban ngành đoàn thể của Thành phố, lãnh đạo UBND các phường xã trên địa bàn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe tóm tắt Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" giai đoạn 2023-2030 của tỉnh Hà Nam. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa quan trọng, UBND thành phố Phủ Lý đã ban hành Kế hoạch số 142 thực hiện Đề án xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" giai đoạn 2023-2030 trên địa bàn thành phố Phủ Lý và Quyết định số 3176 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án.

quang.00_02_50_10.Still413.jpg

Trên cơ sở Đề án của tỉnh, thành phố Phủ Lý đã đề ra các nhiệm vụ giải pháp gồm: “Xây dựng, hoàn thiện bộ máy chính quyền các phường hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; “Xây dựng lực lượng Công an các phường"; “ Đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ"; “Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự"; “Tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật"; “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và văn minh đô thị" theo lộ trình cụ thể từ nay đến năm 2030; Trong đó năm 2023 Thành phố Phủ Lý sẽ tập trung xây dựng Công an phường Lam Hạ trở thành điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Mục đích cao nhất của việc xây dựng “Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" nhằm góp phần làm tốt hơn công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, lấy sự hài lòng của nhân dân là thước đo, để người dân khi đến làm việc phải thực sự cảm thấy yên tâm, cảm nhận được sự bình yên, văn minh đô thị... tiến tới nhân rộng xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" trên toàn địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo.

quang.00_06_51_04.Still420.jpg

Để Đề án đi vào thực tiễn và đạt hiệu quả cao, UBND Thành phố chỉ đạo công an Thành phố và các đơn vị phòng ban ngành đoàn thể, các phường xã phải thống nhất nhận thức: Xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" đặt trong nhiệm vụ tổng quan về “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới" theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cấp, các ngành và sự giúp đỡ của Nhân dân. Tập trung củng cố cấp uỷ, chính quyền các phường đủ sức lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ, triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tập trung xây dựng Công an phường vững mạnh về mọi mặt, trong đó chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, giao tiếp, ứng xử; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ; đầu tư cơ sở vật , kinh phí, trang thiết bị, phương tiện làm việc, chế độ chính sách để lực lượng Công an phường đủ khả năng bảo đảm an ninh, trật tự và đi đầu trong thực hiện văn minh đô thị. Đối với lực lượng Công an, chủ động tham mưu, đề xuất những biện pháp, cách làm linh hoạt, thiết thực để giúp cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi lên về ANTT. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, Nhân dân nâng cao chất lượng hoạt động của các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; Chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; hỗ trợ, tạo chỗ dựa tin cậy, động viên, khích lệ quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, bảo đảm an ninh trật tự, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị" bằng nhiều hình thức, nội dung ngắn gọn, dễ hiểu gắn với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới", “Xóa đói giảm nghèo", “Đền ơn đáp nghĩa", “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"… nhằm tạo sự đồng tình, hưởng ứng của người dân, cơ quan, tổ chức trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng khu dân cư, tổ dân phố văn minh, an toàn.

Thành phố Phủ Lý quyết tâm xây dựng “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" coi là chủ trương, nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT đô thị, vệ sinh môi trường ở cơ sở, góp phần xây dựng đô thị văn minh, từ đó nhanh chóng thực hiện mục tiêu đến năm 2030, thành phố Phủ Lý đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.​


Tin liên quan