Skip Ribbon Commands
Skip to main content

🚦Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử “phạt nguội" qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 18/05 đến ngày 10/06/2024

Xử phạt giao thông  
🚦Công an thành phố thông báo kết quả phát hiện xử “phạt nguội" qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 18/05 đến ngày 10/06/2024

✅Từ ngày 18/05 đến ngày 10/06/2024 qua hệ thống camera giám sát giao thông, Công an thành phố Phủ Lý đã phát hiện và thực hiện xử “phạt nguội" đối với 186 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển. Danh sách phương tiện vi phạm👇👇👇

⛔1. Vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông

- Xe ô tô biển số 14A-279.13, 15K-173.53, 17A-353.51, 18A-100.01, 18A-106.96, 18A-255.60, 18A-311.92, 18A-353.17, 18A-390.90, 18A-445.35, 20A-453.15, 21C-046.88, 24A-230.99, 28A-055.66, 29A-849.19, 29B-304.13, 29C-609.72, 29D-071.73, 29D-511.57, 29D-533.36, 29G-000.12, 29H-482.16, 29H-494.60, 29H-600.20, 30A-013.82, 30A-127.37, 30A-299.56, 30A-845.36, 30E-432.75, 30E-480.57, 30E-564.30, 30F-432.54, 30F-556.35, 30G-316.91, 30G-449.63, 30G-791.96, 30G-799.09, 30H-023.18, 30H-042.32, 30H-673.96, 30K-380.68, 30K-721.36, 30L-176.52, 35C-095.60, 35LD-00281, 88C-169.52, 88D-010.45, 89A-346.23, 90A-000.73, 90A-007.72, 90A-009.06, 90A-013.95, 90A-023.65, 90A-036.05, 90A-038.79, 90A-054.11, 90A-062.82, 90A-077.59, 90A-081.37, 90A-094.27, 90A-105.79, 90A-106.61, 90A-130.51, 90A-130.68, 90A-133.63, 90A-141.82, 90A-150.74, 90A-154.68, 90A-164.17, 90A-165.12, 90A-165.62, 90A-167.52, 90A-168.33, 90A-177.73, 90A-183.89, 90A-193.87, 90A-195.46, 90A-207.43, 90A-209.63, 90A-225.68, 90A-226.90, 90A-236.22, 90A-236.25, 90A-239.04, 90A-239.50, 90C-015.31, 90C-022.26, 90C-027.07, 90C-047.56, 90C-101.19, 90C-105.54, 90C-107.89, 90C-128.51, 90D-001.16, 90D-001.69, 90D-001.72, 90T5784, 90T6579, 18A-020.97, 18A-357.93, 18B-005.64, 18C-095.77, 28A-110.32, 28C-079.70, 29A-161.05, 29D-306.15, 29F-012.27, 29H-487.26, 29LD03719, 30A-088.95, 30E-379.27, 30F-516.07, 30G-247.85, 30G-691.15, 30H-903.35, 30L-037.10, 30L-182.35, 35H-027.29, 36A-986.38, 89A-072.97, 90A-000.73, 90A-012.17, 90A-016.72, 90A-018.76, 90A-022.72, 90A-032.83, 90A-036.54, 90A-053.64, 90A-057.32, 90A-059.82, 90A-070.61, 90A-079.86, 90A-086.68, 90A-098.67, 90A-099.24, 90A-126.13, 90A-126.26, 90A-143.31, 90A-143.95, 90A-144.78, 90A-146.40, 90A-148.46, 90A-153.75, 90A-175.65, 90A-178.22, 90A-179.30, 90A-179.98, 90A-201.97, 90A-201.98, 90A-215.21, 90A-216.86, 90A-216.91, 90A-218.75, 90A-229.07, 90A-235.98, 90A-236.05, 90C-068.12, 90C-076.36, 90C-103.71, 90C-114.68, 90E-003.47

- Xe mô tô: 90AB-12248, 90AB-124.85, 90AB-12855, 90AB-12031, 90AB-12375, 90AB-125.72, 90AB-129.58, 90B3-611.14, 90B3-619.57, 90B3-62140

⛔2. Vi phạm điều khiển xe đi vào đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển: 14B-019.41, 14B-037.01, 15B-041.52, 15B-042.91, 24B-005.21, 24B-006.71, 57L8786, 90C-093.73

🔖Khi đến nộp phạt xử lý “phạt nguội", Nhân dân cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

1. Người đến giải quyết vụ việc “phạt nguội" không phải là chủ phương tiện, đề nghị có xác nhận của chủ phương tiện về việc mượn xe, giao xe, thuê xe, ủy quyền…(Trường hợp xe đứng tên Công ty, người đến giải quyết vụ việc mang theo Giấy giới thiệu của Công ty).

2. Xuất trình giấy tờ liên quan: Thông báo vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông, các giấy tờ liên quan cụ thể:

- Đối với xe ô tô: Đăng ký xe, Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

- Đối với xe mô tô: Đăng ký xe, Giấy phép lái xe của người vi phạm, Căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 01 bản).

✅Công an thành phố Phủ Lý đề nghị nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật khi tham gia giao thông vì sự an toàn cho mình và cho người khác.

​