Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển vòng 2 và công nhận danh sách người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Phủ Lý năm 2022