Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung t...

Thông tin cần biết  
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Ngày 05/07/2024. UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Ngày 5/7/2024. UBND thành phố Phủ Lý nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 43 Luật bảo vệ môi trường 2020 và Điểm a Khoản 4 Điều 29 Nghị định 08/2022/NĐ-CP, UBND thành phố Phủ Lý công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi tường cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. UBND thành phố Phủ Lý đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia ý kiến đóng góp đối với nội dung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường của cấp giấy phép môi trường “Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà văn hoá trung tâm tỉnh Hà Nam" của Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hà Nam tại phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Mọi ý kiến góp ý xin gửi về UBND thành phố Phủ Lý trước ngày 11/7/2024.

File đính kèm.rar