Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 02 lô đất ,A28, C13 thuộc Khu đấu giá tạo vốn xây...

Thông tin cần biết  
Kết quả lựa chọn đơn vị thực cuộc bán đấu giá quyền sử dụng đất đối 02 lô đất ,A28, C13 thuộc Khu đấu giá tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng vị trí 4 xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam